• Susanna Toivanen.

Arbetsmiljö

Så får du medarbetarna att jobba utomhus

6 september 2019

Utomhusarbete är bra för oss. Det hävdar Susanna Toivanen, professor i sociologi, trots att forskningen bara är i sin linda. Här är hennes råd till chefer som vill komma igång.

Privata sektorn ligger steget före i utearbete. I fastighetsbranschen är utomhuskontor helt enkelt en förlängning av flexkontoren. Fastighetsföretag utvecklar dem i syfte att skapa mervärde för hyresgäster. Och för att hitta nya sätt att skapa vinster, förstås.

I Stick ut Malmö undersöks hur ­medarbetare i Malmö Stad gör när de ­arbetar utomhus utan utomhuskontor, och hur de upplever det. Entydigt positivt, har det visat sig. Men hur utearbete på­verkar arbetsmiljö, effektivitet och hälsa vet vi fortfarande inte så mycket om.

– Forskningen är fortfarande i sin linda. Men vi lever i ett gränslöst arbetsliv, vi är ständigt uppkopplade och vi behöver återhämtning, konstaterar Susanna Toivanen.

Som hon ser det kan vi lugnt utgå från att utomhusarbete är bra för oss. Det krävs inte heller så stora investeringar för att möjliggöra att arbeta ute, egentligen är det bara att sticka ut. Men det kan vara bra att förankra ordentligt innan man drar igång.

Tips

  • Berätta om hälsoeffekterna.
  • Var en förebild och dela med dig av hur du arbetar ute.
  • Uppgradera utomhusytor: fixa gröna planteringar, installera sittvänliga ytor med bord, bygg vindskydd och sätt tak.
  • Uppmuntra och tipsa om att exempelvis veckomöten, mejlhantering och telefonsamtal kan ske utomhus.
  • Författa en enkel och tydlig policy för hur utomhusarbetet kan gå till – när, var och hur.
  • Kontakta företagshälsovården för råd och tips kring hur ni kan lägga upp ert arbete ute.
  • Gör en enkät. Fråga medarbetare vad de behöver för att kunna göra sina arbetsupp­gifter utomhus.