Kultur

Recension: Höstens litteratur för ledare

6 september 2019

4 färska böcker ur ledarskapshyllan.

Verktygslåda för chefer - Marie Norberg Kerstin Öhrn Ljung (Roos & Tegnér)

Boken är verkligen en verktygslåda och går igenom situationer som du som chef ställs inför. Exempelvis hur du håller utvecklings- och lönesamtal, jobbar med konfliktlösning och verksamhetsutveckling. Den passar dig som är ny i chefsrollen och kan fungera som ett uppslagsverk. Den har en tydlig struktur och är skriven på ett lätt och ledigt språk. Dessutom bjuder den på tydliga exempel som gör materialet enkelt att ta till sig.

Är chefen ­människa? - Johan Welander (Idealista)

Är du chef i en ideell organisation? I så fall har du en unik och viktig roll i samhället och kring denna kretsar boken, som bygger på 40 intervjuer med chefer från 30 ideella organisationer. Författaren beskriver och diskuterar dessa chefers unika förutsättningar och sätter in dem i ett större sammanhang, både politiskt och historiskt. Ett fördjupande resonemang förs kring den komplexa rollen för chefer i ideella organisationer och deras många utmaningar.

All business is show business - Martin Österdahl (Roos & Tegnér)

Utifrån sin erfarenhet av att leda människor i projekt inom media och underhållning delar författaren med sig av kunskaper om hur man gör för att bäst ta till vara medarbetares kreativa kapacitet. Något som är till nytta för alla organisationer i dagens kunskapssamhälle där alla förväntas vara innovativa. Boken innehåller berättelser från författarens eget liv som effektivt illustrerar råd och slutsatser för ett kreativitetsfrämjande ledarskap.

Bättre logistik helt enkelt - Nina Modig (Roos & Tegnér)

En bok som riktar sig till alla som är intresserade av att skapa en arbetsvardag där allt flyter på. Det vill säga där saker och ting blir gjorda, allt klaffar och jobbet blir lätt som en dans. För det är vad logistik handlar om: att planera och styra flöden för att uppnå största möjliga effektivitet i verksamheter. En modell i sex steg presenteras och författaren förklarar genom tydliga exempel hur den ska användas i praktiken.