Arbetsmiljö

Konflikträdsla ­hotar trivsel

6 september 2019

Konflikträdsla och kontrollbehov hos chefer hämmar trivseln på jobbet, visar en undersökning. Samtidigt behöver det inte vara så svårt att få en välmående arbetsgrupp, menar organisationsutvecklaren Christina Stielli.

Christina Stielli föreläser flitigt om arbetsglädje, och möter i snitt 800 personer i veckan.

– Jag upplever att många av dem går till jobbet för att det liksom är bättre än ingenting. Jag har märkt av en uppgivenhet, att en del saknar mening med arbetsdagarna, vilket gör att de inte mår så bra. Jag ville kolla varför.

Hon lät därför nyligen YouGov göra en undersökning om vad som skapar välmående på arbetsplatsen. Konflikträdda chefer gör det inte. Så många som varannan svensk som arbetar stör sig på det.

– Om du är chef enbart för att få bekräftelse eller att alla ska vara glada, leder det till att du blir en chef som lätt duckar för problem. Därför behöver du som chef ta reda på vad du har för drivkrafter. Vad får dig att ticka? Vetskapen om det ger självkänsla och ett större självförtroende för att möta konflikter, säger Christina Stielli.

Nästan lika många anser att kontrollbehov hos chefer påverkar trivseln negativt. Ofta bottnar problemet i en osäkerhet hos chefen, enligt Christina Stielli. Och även i sådana fall pratar hon om vikten av en väl genomarbetad självkänsla för att skapa trygghet hos sig själv och tillit till andra.

– Var ärlig med dina svagheter och våga ta hjälp av andra. Ledare behöver kunna ­delegera och ta hjälp av medarbetares kom­petens och vila i att det blir lika bra eller till om med bättre att andra gör vissa arbetsuppgifter.

Ett stort ansvar vilar på chefens axlar för en välmående arbetsplats. Tydlighet och trygghet är viktiga egenskaper hos chefen, liksom förmågan att kommunicera och föregå med gott exempel. Men trots att kraven på chefer är många behöver det inte vara komplicerat, menar Christina Stielli.

– I mångt och mycket handlar det om respekt, omtänksamhet och värme. En bra chef ska vara en god människa, säger Christina Stielli.

Samtidigt påminner hon om att medarbetarna själva har ett ansvar för att känna glädje på jobbet.

– Arbetsglädje kommer inte enbart av hög lön eller kort väg till jobbet, utan beror på den egna attityden till både positiva grejer och skiten. Det är en förmåga som kan tränas, och är upp till individen. Däremot kan chefen skapa förutsättningar. Men det räcker inte att säga: ”nu får ni fan vara glada”. Och det blir inte automatiskt glatt på jobbet för att man kör en after work med bowling.

Christina Stielli ger i stället ett par goda exempel: Chefen på socialtjänstkontor införde ”succéfika” på fredagar, där var och en fick berätta något bra från veckan. Syftet var att minska utrymmet för gnäll, som hade tagit mycket plats på arbetsplatsen. Och på ett företag satte chefen upp en ”komplimangvägg”, där man kan sätta upp post-it-lappar med komplimanger till kollegor.

– Väggen har växt med färger och fina ord.

Därför trivs vi på jobbet

  • Bra lön: 51 %
  • Meningsfulla arbetsuppgifter: 46 %
  • Bra social atmosfär: 38 %
  • Flexibla arbetstider: 31 %
  • Kreativitet tillåts: 20 %
  • Tydliga riktlinjer: 18 %

Källa: Undersökningen Preferenser och drivkrafter i yrkeslivet