• Robert Green, HR-strateg i Västra Götalandsregionen.

Ledarskap

Färre medarbetare – gladare vardag

6 september 2019

Västra Götalandsregionen beslutade för några år sedan att chefer ska ha 10 till 35 medarbetare. Nu visar en rapport på goda resultat.

Chefer ska ha ett rimligt antal medarbetare för att kunna leda. Det slogs fast i forskningsprojektet Chefios för några år sedan, vilket öppnade ögonen på arbetsgivaren i Västra Götaland. Där fanns chefer som hade upp emot hundra medarbetare. Då infördes ett normtal om 10 till 35 medarbetare per chef.

Arbetsgivaren lät förvaltningarna själva besluta hur de skulle nå normtalet. Det blev tre olika lösningar: Stora arbetsgrupper som delades på flera, delat ledarskap samt att införa ett ytterligare chefsled.

Nu, fyra år senare, är målet uppnått till 75 procent. Och effekterna har kommit som ett brev på posten, visar en extern rapport.

– Cheferna har fått bättre balans mellan jobb och fritid. De har bättre relationer med medarbetarna och ger snabbare feedback. De kan arbeta med långsiktiga beslut för vardagliga förbättringar i verksamheten och deras medarbetare har fått ökad trygghet i yrkesrollen, säger Robert Green, HR-strateg i regionens koncernstab.

Även medarbetarna har märkt skillnad hos sina chefer, enligt intervjuerna i rapporten.

– De tycker sig se att cheferna mår bättre, är gladare, hinner fika och skrattar mer. Det känns jätteroligt.

Att satsningen innebär större kostnader är inte säkert.

– Det är svårt att räkna på. Ökningen av chefer beror inte bara på normtalet, utan vi växer också som organisation. Men mycket hämtar vi hem genom att vi får ner sjuktalet och personalomsättningen.

Normtalet var startskottet för regionens arbete med chefers förutsättningar. Härnäst står administrativa förenklingar på tur.