Alla tjänar på närvarande ledarskap

6 september 2019

Tillbaka på jobbet efter sommaren hoppas jag att du känner dig utvilad och redo för höstens utmaningar. Semestern innebär ett välbehövligt avbrott från vardagen och en möjlighet att reflektera över livet och jobbet. För även om de allra flesta av oss älskar våra jobb så handlar vardagen om vilka förutsättningar vi har i arbetet.

Vi ser till exempel att många chefer är så pressade i sin yrkesroll att de tvingas åsidosätta sina egen hälsa för att klara av sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Det visar undersökningen Chefsliv som Novus gjort på uppdrag av Vision och Unionen. Bara drygt tre av tio chefer anser att de har tillräckligt med tid för att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva.

Att många chefer saknar rätt förutsättningar att leda är förstås allvarligt. Inte bara chefernas hälsa riskerar att bli lidande, även medarbetarna drabbas.

Forskningen pekar tydligt på att ett närvarande ledarskap, där chefer ser och coachar sina medarbetare, fungerar som en friskfaktor som gör att medarbetarna bättre klarar utmaningarna i arbetslivet.

Undersökningen visar att chefer är väl medvetna om sitt ansvar för att fånga upp anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Det som ställer till det är chefernas egna förutsättningar och inte minst bristen på tid.

För att lyckas vända de växande ohälsotalen måste vi därför börja med att förbättra chefernas situation. Se till att det finns stödstrukturer såsom ekonomi- och IT stöd samt HR-insatser som kan frigöra tid för ledarskapet.

Verksamheterna behöver organiseras så att antalet medarbetare per chef är rimligt. Och slutligen behöver även chefer organisera sig, prata om sin situation och driva sina frågor. Här har vi som chefsmedlemmar i Vision en viktig gemensam uppgift.