Ledarskap

Vad ska jag tänka på som ny chef?

29 januari 2019

Jag är ny i rollen som chef för en enhet med elva medarbetare. Har du några tips kring vad jag bör tänka på första tiden?

Att vara chef är stimulerande, utmanande och oftast roligt. Som chef kommer du att ha inflytande och helt säkert driva många betydelsefulla utvecklingsprojekt tillsammans med dina medarbetare. Grattis, du går en spännande tid till mötes!

För att komma in i rollen på ett bra sätt rekommenderar jag att du skyndar långsamt och börjar med att tydliggöra ditt uppdrag. Du och din uppdragsgivare behöver måla upp en gemensam bild av vad ditt uppdrag innehåller. Vilka är dina ansvarsområden? Vilka målsättningar finns?

Låt din uppdragsgivare beskriva förväntningarna. Återkoppla sedan själv, gärna med en skriftlig sammanfattning som ni kan ha ett konfirmerande samtal kring.

Utifrån ansvarsområden och förväntningar behöver du därefter få grepp om ditt mandat, dina befogenheter och vilket stöd du kan förvänta dig från resurser som finns i organisationen totalt sett.

Parallellt med att du tydliggör ditt uppdrag bör du lägga din energi på att lära känna dina medarbetare. Hur ser var och en på sin roll? Vilka förväntningar finns på dig som deras nya chef? Var nyfiken, ställ följdfrågor och berätta om dig själv men lyssna mer än vad du pratar. Om du får idéer till förändringar när du lyssnar så ha tålamod och vänta med att agera tills att du har en helhetsbild.

Att anta rollen som chef innebär också att du får ett formellt arbetsgivaransvar med allt som det innebär. För att kunna vara chef är du därför relativt omgående i behov av en introduktion kring arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt, avtal och eventuella arbetsgivarpolicys. Om inte din uppdragsgivare tagit upp det så ska du själv efterfråga detta. Kan en introduktion av någon anledning inte ordnas i närtid behöver ni diskutera hur ansvaret mellan er fördelas i avvaktan på en.

Jag vill avslutningsvis göra dig uppmärksam på Visions utbildning för nya chefer. Utbildningen ”Ny som chef” ger en första orientering för att komma in i din roll. Du hittar mer information om utbildningen på visionchef.se.

Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.