Forskning

Forskare: ”Strunta i vissa uppgifter”

29 januari 2019

Kommunala enhetschefer är överhopade av för mycket administration. Det visar ett projekt från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Cheferna borde bli lite mer modiga och strunta i en del uppgifter, tycker forskaren Anders Ivarsson Westerberg.

Det skulle vara nyttigt om cheferna blev lite mer pragmatiker i stället för att vara lydiga byråkrater.

Det tycker Anders Ivarsson Westerberg, professor vid institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola. Han har tillsammans med SKL undersökt hur pass tyngda chefer är av administration och vad som kan göras för att förenkla det administrativa arbetet.

Den sammanfattande slutsatsen av undersökningen är att enhetschefer, som är den chefsgrupp som studerats, ofta är överhopade av administration.

Mätningar i de sju kommuner som medverkat i SKL:s projekt visar att enhetscheferna ägnar 59 procent av sin tid åt administrativa uppgifter. Dominerar gör HR- och personalfrågor. Inte konstigt, enligt Anders Ivarsson Westberg.

– Definitionen av att vara chef är att ha personalansvar. Men dessutom ska enhetschefen vara ledare i kärnverksamheten och det är det de inte hinner med, säger han.

Till det ska sedan adderas annan typ av administration, som ökat. Ofta som ett resultat av kommunens organisation, till exempel köp- och säljsystem med internfakturering, enligt Anders Ivarsson Westerberg.

– Med det följer en överhängande risk för att man skapar jobb åt andra som egentligen inte fyller någon funktion.

Till de chefer som vill minska det administrativa trycket har Anders Ivarsson Westerberg ett råd.

– Reflektera över varför vissa uppgifter görs. Bli lite mer modiga och våga låta bli att göra sånt som inte är till någon nytta.