Du ska kunna leda schysta arbetsplatser

29 januari 2019

Nytt år innebär nya möjligheter att forma ett mänskligare arbetsliv. Som chef leder du arbetet för att motverka diskriminering och att skapa arbetsplatser där alla kan må bra. Samtidigt upplever många chefer att de saknar kunskap och tid för att jobba på det sätt som de skulle vilja.

Arbetsgivaransvaret regleras i två olika lagar, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Du som är chef leder det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Du ska också jobba förebyggande och främjande genom att undersöka risker för diskriminering, vidta förebyggande och främjande åtgärder, samt följa upp och utvärdera arbetet.

Arbetsgivarna behöver dock bli mycket bättre på att ge dig och dina chefskolleger rätt förutsättningar i form av kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och verktyg.

En granskning av Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att det finns brister i rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, inte minst i offentlig sektor.

I Visions undersökning ”Att leda mångfald” (2017) ansåg knappt hälften av cheferna att de fått tillräcklig information om de nya reglerna i Diskrimineringslagen.

För att stötta dig i din chefsroll har Vision tagit fram en handbok om förebyggande arbete. Nyligen lanserade DO en guide till aktiva åtgärder mot diskriminering som ger stöd och vägledning. TCO har gjort en handbok för fackligt förtroendevalda om sexuella trakasserier. Visions digitala utbildning En arbetsplats för alla handlar om att synliggöra normer på arbetsplatsen. Jag rekommenderar varmt att du som chef går den tillsammans med dina medarbetare.

I slutänden handlar det om dina förutsättningar att vara chef. Därför jobbar Vision för att du ska ha ett gott chefsstöd och ett rimligt antal medarbetare, så att du får tid att leda schysta arbetsplatser.