• Åsa Witkowski.

Arbetsmiljö

Hur kan chefer ­hjälpa våldsutsatta medarbetare?

28 juni 2019

Åsa Witkowski, enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har regeringens uppdrag att höja kunskapen om våld i nära relationer.

Hur kan chefer ­hjälpa våldsutsatta medarbetare?

– Det bästa är ju att fråga direkt. Då är det bra att vara uppmärksam på de varningstecken man har sett, som till exempel mycket korttidsfrånvaro och långa sjukskrivningar. Eller om personen har svårt att byta turer eller schema, aldrig följer med på after work eller alltid blir lämnad och hämtad till och från jobbet.

Sådana tecken kan ju bero på något helt annat.

– Absolut, därför är det viktigt att beskriva vad du har sett. Att du har noterat att personen ofta har blåmärken på armarna och att det bekymrar dig. Nästa steg kan vara att fråga hur hemsituationen ser ut och stegvis närma dig frågan om det finns våld i hemmet. Man kan ha fel men det är en risk man får ta som chef.

Vad gör man om personen ­bekräftar det?

– Som arbetsgivare är det naturligt att föreslå en kontakt med företagshälsovården eller vårdcentralen så att den drabbade får någon professionell person att prata med. Man kan också hänvisa till Kvinnojouren, socialtjänsten och naturligtvis till vår kvinnofridslinje.

SVT-dokumentären om Josefin ­Nilsson har väckt stor uppmärksamhet. Har ni märkt av det?

– När filmen släpptes på SVT Play märkte vi det tydligt, antalet besvarade samtal ökade direkt. Dokumentären har gjort det har blivit mer tillåtet att prata om hot eller våld i hemmet i fikarummet på jobbet. Tröskeln har sänkts, vilket gör att fler får hjälp.