Utveckling

Spinn ditt eget nätverk

28 juni 2019

Saknar du personer som du kan tala med om framgångar och motgångar i ditt ledarskap? Att bygga ett nätverk kan vara lösningen. Det är inte svårt, men kräver mod.

Det är i nätverk vi utbyter erfarenheter, utvecklas och får nya jobb. Men hur gör man för att bygga sitt eget?

Marie Thorslund, en av grundarna till nätverket 4good Business Network, menar att nätverkande inte är något nytt fenomen, men något vi numera satt ord på. Hon anser att nätverk och relationsbyggande är en viktig en del av dagens arbetsliv, men tycker inte att det behöver vara så prestigefyllt.

– I dag pratar vi om att nätverk är avgörande, att vi måste nätverka, och det blir så himla kravfyllt. Jag tror man ska fundera på vad man vill bidra med och lyssna på andra människor.  Det handlar inte längre om att sälja in sig själv och prestera, utan om att visa sårbarhet, att vara generös och att skapa förtroende. Och det görs bäst genom att hjälpa andra.

Marie Thorslund förklarar att det första steget handlar om att bli medveten om vad du som chef behöver: vilka är dina styrkor, svagheter och utmaningar?

Hur du sedan går tillväga beror på dina förutsättningar. I en större organisation med många kollegor kan det vara lättare att bygga ett internt nätverk, medan man i en mindre verksamhet kanske behöver fundera på externa relationer.

Ett nätverk behöver inte bestå av likasinnade, utan kan lika gärna bestå av personer i din privata närhet, olika förebilder eller bekanta inom en viss bransch, förklarar Marie Thorslund.

– Det är lätt att man som chef tänker att man ska ha andra chefer som bollplank, men det handlar framför allt om att bygga relationer med andra, oavsett roller.

Hon tycker att fler chefer borde satsa på att skapa ett eget ”dream team”, ett lag där du som chef kan vara dig själv, stärka dina bästa sidor och samtidigt bli utmanad och ”pushad”. Att ta hjälp gör arbetet både enklare och trevligare.

– Identifiera tre till fyra personer som kan hjälpa till att stöta och blöta frågor, och som har egenskaper och kvalifikationer som du tror kan behövas i din roll, men som också uttalat backar upp och utmanar dig.

Personerna som du vill ha i ditt ”dream team” behöver förstå varför du kontaktar just dem, så var ärlig med ditt syfte. Att berätta vilka egenskaper du uppskattar hos dem och vad du behöver stärka är därför viktigt.

– Då har du vågat blotta dig lite, och det blir aldrig fel bemött. De som blir tillfrågade känner sig väldigt utvalda, och vem vill inte känna att man kan vara ett stöd åt någon?

Att bygga starka nätverk handlar också om vad du själv kan bidra med. Det innebär att vända på det gamla sättet att se på nätverkande enbart som ”what´s in it for me?”. Starka nätverk baseras på ömsesidighet, och om att dela med sig av kunskaper, erfarenheter och inte minst att sammanföra andra. För det är det förvånansvärt få som gör, menar Marie Thorslund.

Hur gör chefer som tycker att det är svårt att ta kontakt? 

– Om du tycker att det är svårt att närma dig andra ska du säga just det, till exempel så här: ”Det är utmanande att ta kontakt med dig, men nu måste jag ta mig ur min komfortzon och stärka mitt nätverk för att växa som människa och ledare.” Vi behöver liera oss eftersom vi blir bättre tillsammans, förklarar Marie Thorslund, som menar att den som kan visa sårbarhet har en fördel.

– Den är då vi börjar relatera till andra. När vi känner att någon har äkta uppsåt sympatiserar vi med den personen och vill hjälpa till. Det tror jag är nyckeln i alla sammanhang. Så var inte rädd för att visa vem du är på riktigt.

Väl inne i ett nätverk kan det vara lätt att tänka prestationskrävande tankar, som ”nu måste jag göra bra ifrån mig”, Men även där handlar det snarare om att våga visa sårbarhet. Att berätta att något känns jobbigt är det bästa man kan göra i sådana situationer, enligt Marie Thorslund.

Som i allt annat handlar det om att öva.

– Vi måste försöka väcka vår nyfikenhet, och om vi övar på det så blir livet mer intressant. 

så Gör du en behovsinventering

  • Vilka är mina största utmaningar som chef?
  • Vilken typ av stöd och hjälp skulle jag behöva i mitt ledarskap?
  • Vilka är mina styrkor respektive svagheter?
  • Hur kan jag bidra till andras utveckling?

Kom igång med ditt nätverk

  •  Gräv där du står: bli medveten om de nätverk som du redan ingår i.
  •  Skapa ett dreamteam: bygg ett litet nätverk som präglas av öppenhet och tillit.
  • Visa nyfikenhet inför andra: du får alltid igen något.
  •  Var generös: bjud på dina kunskaper, erfarenheter – och på dina misstag.
  • Visa upp mer av dig själv:  att visa sårbarhet skapar förtroende.
  •  Sammanför andra: då växer även ditt eget nätverk.        

Källa: Marie Thorslund