Kultur

Recension av fyra färska böcker

28 juni 2019

Hur håller man ledarskapspallen i balans och hur bättrar du på dina samtalsfärdigheter? Vi recenserar fyra färska böcker från ledarskapshyllan.

Håll ­balansen! - Ylva Lindén och Lennart Lindén (Komlitt)

Ledarskap är en trebent pall, att leda sig själv, leda andra och låta sig ledas. Men hur håller man pallen i balans? Det krävs många saker, att lära känna sina känslor och att kunna bemöta olika slags medarbetare, är några av dem. Eller att skapa en tydlig maktfördelning på arbetsplatsen. Boken innehåller relevanta tips och tankar kring hur man kan arbeta med sin ledarroll, men skrapar också mest på ytan på många komplexa frågor.

Samtals­färdigheter - Erik Rautalinko (Liber)

Samtal är en svår konst. Genom att läsa boken kan du bli bättre på att vägleda, stödja och lösa konflikter. Ämnen den belyser är: bemöta kritik, ge svåra besked, medla mellan parter, konfrontation och att säga nej. Boken kom ut 2013 och har uppdaterats genom att den nu även belyser samtal ur en kulturell aspekt. I slutet får du tips på hur du kan träna upp dina samtalsfärdigheter. En matnyttig bok för dig som är chef eller jobbar med HR!

Teamutveckling i teori och praktik - Christian Jacobsson och Maria Åkerlund (Natur och Kultur)

Boken innehåller allt du behöver veta om att arbeta i team. Vid första anblick kan den kännas mastig och teoretisk, men det går att läsa valda delar. Leder du ett nytt team? Då kanske kapitlet om gruppers utvecklingsfaser är intressant. Har ditt arbetslag fastnat i gamla mönster? Då sätter du tänderna i hur man utvecklar ett team. I slutet berörs trender vad gäller team, så som att leda virtuella och agila team.

Förändringshandboken för ledare och medarbetare - Kelly Odell (Liber)

Övergång till aktivitetsbaserat eller mer mångfald? Boken handlar om att skapa förändringar som består. För att lyckas, kan man använda en modell i 30 steg som tar sin början i ”utvärdera nuläget”. Förutom modellen får läsaren flera resonerande texter, som handlar om saker som hur människor fungerar vid förändring. Att boken ger ett praktiskt verktyg, och samtidigt dessa texter, ger den en extra tyngd.