Forskning

Chefer mest nätmobbade

28 juni 2019

Fler personer i chefsposition är ­utsatta för nätrelaterad mobbning på jobbet. Det visar ny forskning från Malmö universitet.

Att uteslutas från mejltrådar, eller att chefen blir syndabock för brister i verksamheten och får ta emot hat på sociala medier. Båda sakerna är exempel på nätmobbning.

– Det sker sällan i ett vakuum. När vi interagerar på plattformar som till exempel Facebook, gör vi det oftast med människor vi redan har en relation till, säger Rebecka Cowen Forssell, doktor i urbana studier vid Malmö universitet och forskare bakom studien. 

Hon har undersökt 3 400 yrkesverksamma personer i åldrarna 25–65 år, och kommit fram till att cirka tio procent är utsatta för beteenden som klassas som nätmobbning. Bland dessa är det fler chefer än andra som drabbas.

Oväntat, menar Rebecka Cowen Forssell, då tidigare forskning har ofta pekat ut chefer som förövare.    

Rebecka Cowen Forssell tror att det handlar om anställda som inte vågar konfrontera en chef öga mot öga, utan uttrycker missnöje på nätet. Det kan också vara personer utifrån som mobbar, besvikna klienter som skriver nedsättande saker.

Att mobbningen sker på nätet gör den extra skadlig, då det saknas gränser mellan privatliv och arbetsliv där.

– Depression, sömnbrist och en vilja att lämna sitt arbete är konsekvenser av all typ av mobbning. När det sker på nätet tillkommer en extra ängslan kring vilka som kan ha sett vad som skrivits.

Enligt Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg på Vision, bör arbetsplatser ha en skriftlig policy som klargör att mobbning inte accepteras. Den ska vara känd för anställda, så att mobbning kan identifieras tidigt.

– Den får inte bli hyllvärmare, då fyller de inget syfte, säger han.

Att motverka mobbning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, något som Björn Cárdenas tror ofta brister. Många arbetsgivare vet inte hur utbrett problemet är i dag. 

– Och en del chefer förstår inte att de också är medarbetare, de tror att det ingår i jobbet att ta vissa saker, säger han.

För att komma åt nätmobbning rekommenderar Björn Cárdenas att arbetsgivaren, vid undersökning av arbetsmiljön, ställer frågor med öppna svarsalternativ. Då kan man upptäcka om någon utsatts för mobbning just på nätet.  

Varje arbetsplats ska ha rutiner för hur man kan agera när problemet väl uppstått. En chef som är mobbad ska kunna vända sig till högre chef eller HR.

– Det gäller att agera snabbt, det är lätt att mobbningen får en svans och växer, säger Björn Cárdenas, och fortsätter: 

– Vid allvarliga fall ska man inleda en opartisk utredning, helst ledd av någon utomstående.

Juridiska verktyg mot nätmobbning

Att undersöka och utreda förekomsten av mobbning är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om mobbningen kan kopplas till någon av grunderna i diskrimineringslagen, kan den användas. Att ställa någon till svars med hjälp av straffrättsliga bestämmelser är ofta svårt. En särskild lag mot mobbning saknas. Vision har drivit frågan om att en sådan bör införas.