• Från präst till före­läsare på heltid. Ann-Christine Ruuth lär chefer göra arbetsplatsen transinkluderande.

Jämställdhet

Transformerar synen på HBTQ

9 november 2018

Vad behöver transpersoner på jobbet? Samma sak som alla andra: att bli sedd och bekräftad. Ann-Christine Ruuth har en mission. Att lära chefer HBTQ-kunskap.

Vi behöver vidga begreppen här. Jag har förstått att det förekommer kommentarer på fikarasterna som inte är okej. Därför bjöd jag in Ann-Christine.

Orden är HR-chefen Marita Östbergs och vi befinner oss i Trelleborgs hamn. Ann-Christine Ruuth, föreläsare, inspiratör och präst, ska strax hålla en tre timmar lång föreläsning om transsexualitet och transpersoner. Åhörare är ett femtontal tjänstemän vid hamnen, endast tre är kvinnor. Stämningen är avvaktande men nyfiken.

Vi bänkar oss runt ett stort ovalt sammanträdesbord. Ann-Christine Ruuth inleder med att spela Gloria Gaynors I am what I am och uppmanar oss att stå upp, klappa händerna och sjunga med. Det går så där…

Sedan fem år tillbaka reser Ann-Christine Ruuth runt i Sverige och föreläser på heltid. I över fyrtio år levde hon som Åke Roxberg, gift trebarnsfar. Men inom sig visste hon sedan många år att hon var kvinna. Hon var öppen mot sin dåvarande hustru, som inte förmådde acceptera situationen. Därför fortsatte hon att leva som man trots att det skavde.

– Jag var inte någon bra människa. Eftersom jag ofta inte mådde så bra själv var jag inte sällan grinig och irriterad mot andra, säger hon.

Hon berättar sin historia utan åthävor. Hon är personlig utan att bli privat.

– Ni kan fråga om vad ni vill men jag bestämmer vad jag vill svara på, säger hon till hamntjänstemännen innan hon ger dem en duvning i genuskunskap, könsroller, #metoo och transkunskap.

Mot slutet frågar hon: ”Är det möjligt att komma ut som transperson i Trelleborgs hamn?”. Frågan blir hängande i luften.

Efteråt frågar jag hur hon tycker att det gick. Om hon var nervös.

– Nej, jag är aldrig nervös när jag ska föreläsa. Jag är taggad och det ska man ju vara. Det här var en ny miljö för mig och min känsla efteråt är att det var stumt. Det hände inte så mycket i rummet. Men det var bra att vd:n var med. Det ska han ha en eloge för, säger hon.

Förhoppningsvis har hon bidragit till ett öppnare samtalsklimat och till att HR-chefen Marita Östberg kan fortsätta bekämpa fördomar och plumpa skämt.

Ann-Christine Ruuth vill lära arbetsgivare att bli bättre på HBTQ-frågor och på att inkludera transpersoner på jobbet. Hon brukar fråga chefer om de känner till diskrimineringslagen och den skärpning som kom 1 januari 2017 och som innebär att arbetsgivarna är skyldiga att förebygga och motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. De flesta svarar nej.

– Om du som transperson inte kan komma ut på jobbet så gör du ett sämre jobb. Det går nämligen åt en massa energi för att hålla undan sig själv.

När prästen och chefen Åke Roxberg kom ut som kvinna på jobbet blev medarbetarna chockade.

– Ingen hade anat något. De hade uppfattat mig som mycket konservativ när det gällde HBTQ. Det blev tyst omkring mig. Ingenting hände på två år.

Så transinkluderar du

  • Ge personen ditt tydliga bejakande.
  •  Fråga hur du bäst kan stödja och hjälpa.
  • Gå igenom med personen hur/när informationen skall ges till medarbetarna.
  • När informationen ska lämnas bör så många som möjligt vara med. Din närvaro som chef är allra viktigast!
  • Visa i ord och handling ditt stöd.
  • Läs mer på www.acruuth.se