Teambuilding

Så får du bästa teamet

6 september 2017

Att bowla eller gå på spa med din arbetsgrupp kan vara bortkastade pengar. Satsa i stället på enkla teambuildningsövningar och få en sammansvetsad grupp på köpet.

Brännboll, bowling, kasta pil och spela boule är klassiker som hängt med länge. Att gå på spa och prova choklad är bubblare. Men mer avancerade aktiviteter som sumobrottning, paintball och pistolskytte förekommer också. Alla har de en sak gemensamt: de syftar till att skapa sammanhållning. Men dessa aktiviteter passar inte alla. Många är inte bekväma med att visa sig i badkläder inför sina arbetskamrater, är allergiska eller ogillar fysiskt krävande sporter. Ett bättre sätt att skapa god stämning på jobbet är att varva olika slags enkla teambuildningsövningar med till exempel verksamhetsplanering. Det menar Jenny Åkerblom, utbildningskonsult med mer än tjugo års erfarenhet av grupputveckling.

– Det handlar om att på olika sätt skapa en känsla av gemenskap och att få in skratt och energi i gruppen.

Att jobba med teambuildning är ocksåett verktyg som kan hjälpa en arbetsgrupp att bli tryggare, det vill säga att alla accepterar varandra. Det i sin tur gör att man kan hämta kraft i gruppen när det blir stressigt eller tur­bulent. Men teambuildning handlar också om att få verktyg för att kunna se varandra på nytt.

– Man kan sitta bredvid en arbetskamrat i fikarummet i bra många år utan att egentligen känna personen.

Det viktigaste att tänka på när man ska välja ut och göra teambuildningsövningar är att ha klart för sig i vilket syfte man gör dem och att vara öppen med det inför arbetsgruppen. För en helt ny grupp, eller en grupp som fått många nya medlemmar, kan det exempelvis handla om att lära känna varandra.

– Det är svårt att lyssna och att lita på varandra om man inte känner varandra. Då är det en bra idé att göra lära-känna-övningar.

För en grupp som haft det tufft och exempelvis gått igenom stora neddragningar eller haft en mycket ansträngd arbetssituation kan det handla om att hitta tillbaka till energin.

– Har man en hårt ansträngd grupp är det viktigaste att lyssna på gruppen och att sedan ge dem intressanta uppgifter att ta itu med.

Det är också viktigt att som ledare för en grupp känna dess medlemmar och att välja övningar efter detta.

– Det är jätteviktigt att anpassa övningarna så att alla trivs och ingen känner sig utsatt eller generad. Om man missar det kan teambuildningen krascha, det vill säga någon väljer att lämna gruppen. Då får övningarna motsatt effekt, säger Jenny Åkerblom.

Om man har många personer i arbetsgruppen som är skeptiska till att göra teambuildningsövningar är det en bra idé att välja övningar där var och en får berätta vad de känner just nu. Om det är många negativa känslor är det viktigt som ledare att inte gå i försvar, utan bara ta emot och acceptera det som kommer fram. Om gruppen är extremt svårflörtad och mycket negativt inställd till teambuildning är det bättre att ta in en extern person, kanske från HR-avdelningen, som leder övningarna.

Något som man absolut inte ska göra under en teambuildningsövning är att låta gruppen sätta sig i en ring och presentera sig för varandra i tur och ordning på valfritt sätt. Det som då ofta händer är att alla presenterar sig efter samma modell som den som var först på tur och att det sedan eskalerar till en statustävlan som kan göra många obehagliga till mods.

– Det är helt värdelöst. Det blir ofta en uppräkning av vad jag har i stället för en berättelse om vem jag är, säger Jenny Åkerblom.

Ett bättre sätt är att göra en lära-känna-övning, till exempel att låta alla ställa sig i en rad i ordning efter hur långt bort de bor från jobbet, och sedan låta deltagarna berätta om sina förväntningar på dagen.

Andra goda råd till den som vill skapa förutsättningar för medarbetarna att vara aktiva och kreativa under planeringsdagen är att göra övningar där folk får röra på sig samtidigt som de pratar, exempelvis promenera och prata. En annan viktig sak är att lägga in många pauser.

– Det är under rasterna folk pratar med varandra och hittar gemensamma referensramar. Det är där de nya tankarna föds.

FAKTA

Lära känna-övning

 Deltagarna ombeds att ställa sig på rad i förhållande till varandra med utgångspunkt i neutrala kriterier, som exempelvis första bokstaven i förnamnet, skostorlek, längd och så vidare. Eller låt deltagarna bilda grupper efter hur många syskon man har, vilket stjärntecken man tillhör eller efter hur mycket man betalar frisören varje år. Forma golvet till en fiktiv karta och låt deltagarna placera sig efter till exempel var de är födda, var de bor i dag och vart de helst skulle vilja åka på semester.

Energigivare

 Gruppen ska mingla och skaka hand med varandra, men under denna övning byter man namn med varandra. Den första man möter presenterar man sig för med sitt eget namn. Under handskakningen byter man sedan namn med den man hälsar på. När du hälsar på nästa person använder man alltså det namn man nyss hört. Övningen fortsätter tills man möter någon som presenterar sig med ditt namn. Då lämnar man golvet. Leken tar slut när alla fått tillbaka sitt eget namn.

Samarbetssövning

Skriv ner ett mycket långt ord som till exempel marknadsundersökningsavdelning eller semesteraktivitetsledare. Dela upp gruppen i två lag som gemensamt ska hitta så många ord som möjligt i det långa ordet. Räkna poäng på följande sätt: 3-bokstavsord = 1 poäng, 4-bokstavsord = 2 poäng, 5-bokstavsord = 3 poäng. Orden måste vara kända och lagen måste vara ensamma om dem, ord som hittats av bägge lagen styrks.