Målsättning

Sikta rätt och nå fram

25 april 2017

Den som sätter tydliga och inspirerande mål som ­medarbetarna kan ta till sig når bättre resultat. Men hur gör man? Antoni Lacinai, ­kommunikationsexpert delar med sig av sina bästa tips.

Att säga till sin arbetsgrupp att alla ska jobba på och ”göra sitt bästa” är inget smart förhållningssätt. I alla fall inte om man vill att medarbetarna ska utvecklas och leverera bättre resultat. Att jobba utan mål, eller med otydliga mål, är lite som att hoppa höjdhopp utan ribba. Det menar Antoni Lacinai författare till boken Mål. Sätt dem. Nå dem. Ha kul på vägen.

– Mål och prestation går hand i hand. Vi presterar helt enkelt bättre om vi har vettiga mål, säger han.

Det finns forskning som visar att man presterarar omkring 15 till 30 procent bättre om man har tydliga mål. Och ungefär 40 procent bättre om man samtidigt är på gott humör. Chefer har alltså allt att vinna på att sätta bra mål och att jobba med arbetsglädje och motivation.

Men förvirringen kring vad som egentligen är ett mål är stor i dagens arbetsliv, menar Antoni Lacinai. Mål förväxlas ofta med strategier, det vill säga inriktningar, eller rena önskningar. Ett mål däremot, är något du har bestämt dig för att genomföra och måste vara konkret för att ha effekt.

– Ett mål är ett önskvärt resultat som går att mäta. Du måste kunna svara på frågan: Hur vet vi att vi lyckats?, säger Antoni Lacinai.

Det är viktigt att ha klart för sig att det finns olika slags mål (se faktaruta). Resultatmål, som till exempel ”budgeten ska vara i balans vid årsskiftet” är ofta en typ av mål som beslutas av den högsta ledningen och oftast inget som vare sig enhets- eller verksamhetschefer kan påverka. Däremot är prestationsmålen, alltså hur man ska nå upp till resultatmålen, något som både chefer på alla nivåer och medarbetare kan vara med och påverka.

– Det fungerar mycket bättre att involvera i stället för att bara informera. Då får alla möjlighet att påverka sin vardag och målen blir kända. Mål som alla förstår är också lättare att uppnå, säger Antoni Lacinai.

Med det krävs mer än så för att nå ända fram. Motivation är en helt avgörande faktor för att arbetsgruppen ska lyckas. Därför är det viktigt att alla förstår poängen med att verksamheten finns. Ett sådant övergripande mål kan till exempel vara att ge brukarna en god livskvalitet.

– Den som förstår varför man jobbar mot ett visst mål har alltid mer energi än den som inte gör det, konstaterar han.

Antoni Lacinai har en rad knep för att behålla motivationen, även när det är motigt. Här kommer några:

 Sätt upp mindre delmål och fira dem. Belöningen behöver inte vara något jättestort, det viktiga är att uppmärksamma framgången.

 Berätta för andra om era mål. Det sätter extra press och ni kan också få hjälp från andra.

Var uthållig. Inse att det på vägen mot alla slags mål ibland känns tungt.

Byt strategi. Om den väg mot målet ni valt visar sig inte fungera, byt snabbt.

Ge beröm. Helst tre gånger så ofta som ni ger varandra kritik.

Men minst lika viktigt är att ha roligt på vägen mot målet. Enligt lyckoforskare presterar en säljare nästan 40 procent bättre om hen är på gott humör. Det är alltså lättare att nå sina mål om man är glad.

– En nyckel till bestående välbefinnande är att känna framtidstro. Ett sätt att uttrycka det är att chefen på olika sätt satsar på medarbetarna, säger Antoni Lacinai.

Tacksamhet är ytterligare faktor som bidrar till en känsla av nöjdhet som stannar kvar. Antoni Lacinai föreslår att man som chef exempelvis kan bjuda in till ett möte i veckan där man bara pratar om saker som fungerar bra.

– Det är viktigt att göra saker som är roliga just nu. Var i stunden också. Bjud in till ett möte eller en fika, ha trevligt.

Den glädje man känner när man nått ett mål är tyvärr kortvarig. Ofta kan också känslan av tillfredsställelse följas av tomhet. Därför är det bra att komma ihåg att det uppsatta målet inte är samma sak som det övergripande målet med verksamheten, anser Antoni Lacinai.

– Vi blir sällan lyckliga av att nå målen. Och när vi nått dem sätter vi nya. Målen är bara hållplatser på vägen mot det högre syftet, det övergripande målet.