Coachning

Så blir fler självgående

10 november 2016

I framgångsrika idrottsklubbar drar spelarna åt samma håll samtidigt som var och en får glänsa. Kristian Persson, sportchef på Ullevi Tennisklubb, förklarar hur du bygger djupare drivkraft på sportens vis.

Med tajt budget, strama regler och viktiga arbetsuppgifter är det inte alltid så lätt att väcka den inre glöden. Och risken finns att du blir auktoritär som chef.

Men kanske finns det bättre sätt att motivera på. Blir medarbetarna involverade i att bilda gemensamma målbilder har du skapat goda förutsättningar för en driven arbetsplats.

– Vision och värdegrund formuleras nästan alltid i ledningen men det är ett stort misstag. När alla är delaktiga är chansen mycket större att du lyckas väcka en inre kraft i organisationen. Tillsammans kan ni nå hur långt som helst, menar Kristian Persson.

Han är sportchef på en av Sveriges största tennisklubbar, Ullevi TK i Göteborg, och som författare till boken Skapa Talang vill han visa hur alla kan göra för att bli bättre på det de gör. Han ser att idrotten och offentliga arbetsplatser har mycket att lära av varandra. Med ett gemensamt mål på plats kan personliga ambitioner få utrymme.

– Ett fotbollslag fungerar bäst om spelarna hittar egna lösningar på planen, säger Kristian Persson. När taktiken är spikad och förberedelserna klara kan tränaren ställa sig vid sidan av. Detsamma gäller för en chef. Ta reda på vad var och en brinner för. Vad har de själva för drömmål som ligger inom ramen för avdelningens vision och mål?

Svaren mynnar ut i det Kristian Persson kallar ”det personliga mästerskapet”. Mästerskapet ska leda individen framåt i sin egen utveckling, med stöttning från chefen. Han tar som exempel en tennistränare som berättar att hennes personliga mästerskap är att coacha en spelare på turneringen Wimbledon. Tillsammans gör de en analys av tränarens egenskaper och kommer fram till att hon saknar praktisk erfarenhet av coachning på högsta nivå. Hon föreslår själv en studieresa till en etablerad tränare i London.

– På så sätt uppfylls nycklarna till ett starkt inre driv: tränaren känner sig kompetent och självständig och får använda sina nyvunna erfarenheter i samhörighet med andra i klubben. För alla vinner på att den enskilde närmar sig sitt drömmål, förklarar Kristian Persson. 

Låter metoden tidskrävande och svår att mäta? Det personliga mästerskapet behöver inte ta all tid i anspråk. En timme i veckan för det egna projektet kan räcka långt. En annan risk är att en medarbetare utvecklar sig bort från sin tjänst.

– Men se det som att ni blivit en attraktiv arbetsgivare som låter individer göra karriär. Vi ser ofta i idrotten hur en enskild spelare får sitt stora genombrott och lyfter hela laget innan han rekryteras av en klubb utomlands, säger Kristian Persson.

Det personliga mästerskapet behöver inte revolutionera hela avdelningen. Även små utmaningar skapar inre motivation. Tennistouren innehåller trots allt fler och mindre tävlingar än Wimbledon. Den som vill utveckla de sociala bitarna bland kollegorna kan se det som sin personliga kampanj.

– Börja gärna småskaligt och ta det steg för steg därifrån. Ett lyckat litet utvecklingsprojekt kan skapa utrymme för ett större, tipsar Kristian.

När du visar att du tror på medarbetaren frodas det inre drivet. Och med det kommer kämpaglöd, en egenskap som behövs för arbetsuppgifter som är tidsödande, otacksamma och tråkiga.

Kristian Persson berättar att hans egen klubb Ullevi TK har långt kvar till sin vision. Han pratar ofta med klubbens tränare om att de måste hänga i under en lång tid för att skapa skickliga tennisspelare. Det avgörande för att nå långt är att övervinna motgångar och fortsätta kämpa under långa perioder.

– Du kan inte hoppa rätt in i världens största tennistävling – det tar tid att vinna sitt personliga mästerskap, säger han. Men så länge du vill utvecklas för din egen skull får det gärna ta tid. Visst, du går till jobbet varje dag för att få ut din lön. Men om fler offentliga arbetsplatser kunde se till att folk trivs, får förtroende och lär sig intressanta saker kommer också fler att känna brinnande motivation för verksamheten – och bidra med det som de gör allra helst.