Ledarskap

Informell ledare utmanar

4 maj 2016

Den nyanställde enhetschefen blir ständigt ifrågasatt av gruppens informella ledare – en erfaren och skicklig medarbetare som jobbat på kommunens gatuförvaltning i många år. Hur ska han hantera situationen?

Anders har just fått nytt jobb som enhetschef över en del av gatuförvaltningen i en kommun i norra Sverige. Till en början är han glad och entusiastisk över det nya jobbet.

Förvaltningen står inför en omorganisation som han tror på och har åsikter om hur den ska genomföras. Och att för första gången få pröva på att leda en grupp känns som en spännande utmaning för honom. Men ganska snabbt märker Anders att det finns en stark informell ledare i arbetsgruppen han ska basa över, nämligen Margareta. Hon har jobbat i kommunen i många år och är mycket duktig på sitt jobb.

Dessutom är hon ansedd som en trevlig person som de andra medarbetarna har stort förtroende för. Margareta vill gärna ta ledningen och har åsikter om det mesta. Ibland går det så långt att Anders känner sig överkörd av hennes framfart. Han tycker att hon klampar in på hans område och försöker bestämma om saker som hon inte har befogenhet att besluta om.

Samtidigt är Anders medveten om att hon är en tillgång för arbetsgruppen, tack vare sin yrkesskicklighet och långa erfarenhet. Dessutom har Margareta sagt saker som låtit antyda att hon själv inte alls är intresserad av att bli chef. I det perspektivet blir hennes beteende ännu mer obegripligt för Anders.

Situationen har lett till att arbetsglädjen bland de andra medarbetarna i arbetsgruppen inte är på topp. Det märks både under fikarasterna och arbetsmötena, då stämningen blivit allt mer tryckt och spänd. På det senaste mötet fällde Margareta en rad syrliga komentarer vilket ledde till att Anders nu känner att måttet är rågat – han måste göra något. Frågan är bara vad?

Thomas Forsberg , VD Södertörns fjärrvärme

”Måste vara lyhörd för gruppens åsikter och visa förmåga att fatta beslut.”

– Jag tycker att Anders ska bjuda in hela arbetsgruppen till ett möte där de tillsammans kan prata om omorganisationen och vilka mål de ska jobba mot. Det ska sedan resultera i en handlingsplan om hur de ska uppnå målen. I handlingsplanen ska det framgå vad man ska göra, när man ska göra det och vem som ska göra vad. Under mötet är det viktigt att Anders är tydlig och skapar en bra struktur kring vad gruppen ska prata om och framför allt ser till att alla får komma till tals. Han måste både vara lyhörd för gruppens åsikter och visa förmåga att fatta beslut. Men först bör han förankra med sin egen chef vad han tänker göra. Annars riskerar han att blir rundad av den starka gruppen och den informella ledaren. Det är också viktigt att processen blir snabb, så att inte Margareta hinner gå runt och skapa pakter.

Helena Helling , HR-chef Gävle Energi.

”Uppmuntra att hon är engagerad, men var tydlig med att han har ansvaret.”

– Anders bör börja med att prata enskilt med Margareta. Han ska uppmuntra att hon är så engagerad, men också vara tydlig med att det är han som bär chefsansvaret. Han kan också erbjuda henne en roll i förändringsarbetet, på så vis kan hon verkligen bli en tillgång för verksamheten. Men han ska akta sig för att ignorera henne eller tillrättavisa henne offentligt. Sedan bör han formulera tydliga mål för omorganisationen och därefter bjuda in hela gruppen till ett möte om det, så att även de andra medlemmarna i gruppen får göra sina röster hörda och allt fokus inte läggs på Margareta. Skulle det visa sig att Anders inte får med sig Margareta på tåget får han vända sig till sin chef och lyfta frågan om samarbetet. Men i det första skedet bör Anders kunna reda ut det här själv. Däremot kan han gärna diskutera och bolla frågan med någon på HR-avdelningen.

Kenneth Ahlström, Driftchef Kopparstaden, Falu kommuns allmännyttiga bostadsbolag

”Många gånger kan personer som har åsikter om saker ha väldigt bra idéer.”

– Det viktigaste är att bryta mönstret på en gång. Vad än Anders väljer att göra är det bättre än att inte göra något alls. Låter han det bara vara kommer han att förlora medarbetarnas förtroende. Jag tycker att han ska vara rak mot Margareta och fråga henne om hon vill delta på ett konstruktivt sätt i omorganisationen och erbjuda henne en plats i en arbetsgrupp som ska jobba med detta. Han kan säga ”du har stora kunskaper och många lyssnar på dig, därför vill jag ha med dig”. Vill hon inte det får hon fundera på om hon ska jobba med något annat. Annars blir situationen ohållbar. Anders kan också berätta för de andra medarbetarna att han erbjudit Margareta en plats i arbetsgruppen, vare sig hon väljer att tacka ja eller nej till det. Många gånger kan personer som har åsikter om saker ha väldigt bra idéer om hur man kan förbättra verksamheten och de ska man ta vara på.