• Färgtyper.

Coachning

Led efter personlighet

4 maj 2016

En del vill ha en chef som tar snabba beslut och ger raka ­besked. Andra vill hellre ha ­inspiration, fokus på relationer eller god planering. Ett framgångsrikt ledarskap handlar om att ­kunna anpassa sin ledarstil efter vad varje individ behöver för att blomstra.

Led inte andra som du själv vill bli ledd. Led dem så som de vill bli ledda. Det är utgångspunkten för föreläsaren och ledarskapskonsulten Annika R Malmberg Hamilton, som är expert på ämnet personlighetsprofiler.

– Det är chefens ansvar att tänka på och anpassa sitt sätt att kommunicera efter medarbetarnas personlighetsprofiler. Kan man det når man också fram på ett helt annat sätt, säger hon.

De olika personlighetsprofilerna, eldröd, havsblå, solgul och skogsgrön, baseras på psykologen CG Jungs studier om människors olikheter. De ligger till grund för många av de olika verktyg (exempelvis Insights Discovery personlighetsprofiler och Myers-Briggs personlighetstyper) som finns på marknaden idag och används av både ledarskapskonsulter och rekryteringsföretag. Grunden för alltsammans är att alla personlighetsprofiler är lika mycket värda och att en grupp där alla färger är representerade ofta fungerar bäst. Alla färger kan också bli lika bra chefer. Genom att känna till vilken typ man själv är blir det lättare att leda andra, eftersom man blir medveten om sina svaga och starka sidor.

–Den som är en solgul chef, som jag själv är, och gillar att stå i centrum får till exempel tänka på att även låta andra få ta plats och inte själv ta allt syre i rummet, säger Annika R Malmberg Hamilton.

Den som är solgul och chef ska också vara uppmärksam på att det finns personer som tycker att det är viktigare att du kommer i tid till ditt möte än att du kommer dit full av idéer och är rolig. Tänk också på att inte förstora upp saker och reagera känslomässigt innan du tagit reda på fakta, råder Annika R Malmberg Hamilton och fortsätter:

– Den som är eldröd och chef bör vara uppmärksam på att inte köra över folk i sin iver att nå fram till målet. Var också medveten om att folk kan bli rädda av ditt raka sätta att kommunicera, och tro att du är arg fast du inte alls är det, säger hon.

Havsblåa chefer bör i sin tur tänka på att alla inte har samma goda tålamod som du själv har. När du ger feedback är det viktigt att först ge återkoppling kring det du uppskattar och sedan ta upp det du vill korrigera. Skogsgröna chefer måste vara medvetna om att det inte alltid går att vara alla till lags och att vara omtyckt som chef. Träna dig på att säga ifrån när du inte håller med och på att säga nej, säger Annika R Malmberg Hamilton.

Ett handfast råd som hon ger alla chefer hon coachar är att ge sina medarbetare en ”bruksanvisning” av sig själva som chefer.

– Berätta vem du är, vad du gillar och inte när andra kommunicerar med dig. Lägg gärna till några generella regler kring hur du vill ha det, som inte alls behöver ha koppling till din ”färg”. Var tydlig med att du har både starka och svaga sidor och be dina medarbetare säga ifrån om din ”färg” råkar framträda på en dålig dag utan att du själv märker det.

VILKEN FÄRG ÄR DU?

Eldröd – resultat och handling

 • Målinriktade. Effektiva. Självständiga. Beslutsamma.
 • Vill ha ansvar och kontroll.
 • Drivkraft: Att utmanas.

Havsblå – tänka och reflektera

 • Analytiska. Objektiva. Noggranna.
 • Kvalitetsmedvetna.
 • Vill ha kunskap, fakta och gott om tid.
 • Drivkraft: Att förstå.

Solgul – inspirera och visionera

 • Charmerande. Inspirerande. Inbjudande. Spontana.
 • Vill bli involverade och ha roligt.
 • Drivkraft: Att få uppmärksamhet.

Skogsgrön – relationer och hjälpsamhet

 • Lyhörda. Vänliga. Omtänksamma. Kittet som håller samman gruppen.
 • Vill bli respekterade för sina värderingar och skapa goda relationer.
 • Drivkraft: Att skapa harmoni.

Så leder du dem

Eldröd

 • Lämna dem i fred, men visa att du finns. Kort och koncis när du kommunicerar. Agera snabbt och effektivt.Undvik att: Vara överdrivet omhändertagande. Slösa deras tid. Vara otydlig.

Havsblå

 • Visa uppskattning för deras förarbete och den information de presenterar. Ha fakta och se till att du vet vad du pratar om. Var lugn och saklig.Undvik: Att gå snabbt fram. Vara personlig och känslosam. Hitta på svar.

Solgul

 • Bjud in till dialog och delaktighet.Le och ta fram ditt bästa humör! Beundra deras arbete och ge beröm.Undvik att: Inte se dem. Att säga ”det går inte, det är omöjligt”. Vara allvarlig och korrekt.

Skogsgrön

 • Visa att du bryr dig om dem som personer. Var lugn och avspänd. Ta dig tid och var stöttande. Undvik att: Verka arg eller irriterad. Döma. Manipulera.