Arbetsmiljö

Hur hantera taskiga skämt?

4 maj 2016

Mellanchefen Irina, som jobbar på en ­fritidsförvaltning i en kommun, har märkt av att det finns en trist jarong i fikarummet. Det händer att det skämtas på ett nedsättande sätt om både homosexuella och kvinnor.

’’Tonen hos oss är rå men hjärtlig” och ”Jobbar man här måste ha sinne för humor och tåla lite skämt”. Så brukar en av fastighetsskötarna som jobbat längst på avdelningen säga.

Irina är ganska ny och har fokuserat på att lära sig jobbet som chef över drifts- och verksamhetsavdelningen, vars uppgift är att sköta underhållet av kommunens idrottsanläggningar. Därför har hon inte lagt sig i vad hennes medarbetare säger eller gör på fikarasterna. Men hon har lagt märkt till att det skämtas friskt, särskilt när hon inte sitter med, utan bara råkar gå förbi fikarummet på väg till sitt kontor.

Personalgruppen, som består av fem män i olika åldrar, är stabil och personalomsättningen har under lång tid varit låg. Det finns en tydlig informell ledare (han som säger att tonen är rå men hjärtlig) som de andra fastighetsskötarna lyssnar till. För Irinas del har upplägget hittills fungerat bra, eftersom hon låtit personalgruppen jobba på som de själva vill medan hon fokuserat på att lära sig sina nya arbetsuppgifter.

Men nu har en kvinnlig fastighetsskötare, som inte verkar uppskatta skämten, anställts. Hon har inte sagt något, men Irina märker att hon drar sig undan och inte vill vara med när det är dags för kaffe och bulle. Till saken hör att Irina inte vill bli av med vare sig den nyanställda kvinnliga fastighetsskötaren eller någon av de äldre männen som jobbat på kommunen länge och som har gedigen erfarenhet av jobbet.

Irina känner till att det finns en värdegrund där det tydligt framgår att kommunen är en arbetsplats där alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund, sexuell läggning eller kön. Men hur den ska implementeras i den verksamhet där hon befinner sig har hon ingen aning om. Vad ska Irina göra?

Helena Helling, HR-chef, Gävle Energi:

– Det är svårt med jarong. Det behöver inte vara illa menat, men kan ändå uppfattas som kränkande. Det är viktigt att bryta beteendet så att problemen inte växer sig större. Irina behöver prata med den informelle ledaren och fråga honom hur han tror att det han säger under fikarasterna uppfattas av andra. Det kan också vara bra att prata om värdegrunden mer generellt med hela gruppen och då ta hjälp av ett proffs. Till exempel någon från HR-avdelningen, företagshälsovården eller någon inom verksamheten som är expert på mångfald och jämställdhetsfrågor. Irina behöver också prata enskilt med den kvinnliga fastighetsskötaren och berätta för henne att hon sett att hon drar sig undan på fikarasterna och fråga henne hur hon upplever situationen. Sedan kan Irina förklara vad hon gör för att det ska bli bättre, för att undvika att den kvinnliga fastighetsskötaren plötsligt bara byter jobb.

Thomas Forsberg, VD, Södertörns fjärrvärme:

– Irina måste ställa sig upp som en ledare och vara tydlig med vilka värderingar som gäller. Informella ledare, som det talas om här, skapas när de formella ledarna inte är närvarande eller är för svaga. Irina bör bjuda in till en halvdag där arbetsgruppen får diskutera värdegrunden. Gruppen behöver prata kring vad de tycker om värdegrunden, varför de har den och fundera på om den behöver kompletteras på något sätt. Efter en vecka eller så bör hon bjuda in till nästa möte där gruppen får diskutera vilka beteenden som är önskvärda utifrån de värderingar man kommit överens om. Då kan man till exempel diskutera det här med skämt under fikarasten. De behöver också prata om hur man ska agera när någon beter sig på ett sätt som inte är bra. Det ger chefen stöd att agera om problemet skulle fortsätta. Sedan behöver Irina följa upp regelbundet för att se att de goda beteendena håller i sig.

Jan-Åke Johansson, fritidschef, Borgholms kommun:

– Irina borde ha tagit tag i detta med en gång, jag förstår inte varför hon inte gjort det. Det är hennes jobb som chef. Men det är mycket viktigt att göra det nu, annars kan det växa till ett jättebekymmer. Jag hade gjort så här: pratat med den kvinnliga fastighetsskötaren och frågat henne hur hon uppfattar gruppens värdegrund, jämfört med kommunens. Förmodligen gillar hon inte gruppens och det är därför hon inte är med på fikat. Sedan hade jag tagit ett enskilt samtal med den informelle ledaren och ­berättat för honom hur viktig jag tycker att kommunens värdegrund är och frågat honom hur han tycker att vi ska göra för att införliva den i gruppen. Jag hade låtit honom göra jobbet. Sedan hade jag samlat hela arbetsgruppen och berättat om kommunens värdegrund och att man måste följa den. Sedan hade jag suttit med i fikarummet, det är viktigt att vara närvarande som chef.