Arbetsmiljö

Chefen som blev kär

29 oktober 2015

Skvallret går – verksamhetschefen Eva får reda på att en av hennes mellanchefer blivit ihop med en medarbetare. Oron bland personalen är stor för hur relationen ska påverka jobbet. Vad ska Eva göra?

Verksamhetschefen Eva får höra ett rykte om att den kvinnliga platschefen på ett hem för ensamkommande flyktingbarn har en kärleksrelation med en av de manliga medarbetarna. Hon får också höra på omvägar att många i personalen på boendet tycker att situationen känns jobbig och rent av oetisk.

Folk undrar hur platschefen ska hantera att ha lönesamtal med sin älskare och om han kommer att få bättre lön och mer fördelaktiga arbetstider som en följd av relationen.

Både platschefen och den manlige medarbetaren har arbetat många år på boendet och gör ett mycket bra jobb, tycker Eva, som bestämmer sig för att berätta vad hon hört för platschefen. När Eva gör det erkänner platschefen genast och ber om ursäkt för att hon inte själv berättat om relationen. Platschefen säger att hon inte gjort det eftersom hon tycker att det hela känns genant och att hon inte vetat om relationen skulle hålla eller inte.

Eva pratar även med den manlige medarbetaren, som bekräftar relationen. Varken den manlige medarbetaren eller platschefen tycker att det är något problem att jobba tillsammans, utan tycker att allt gärna kan fortsätta precis som förut.

Men i arbetsgruppen på boendet har stämningen blivit tryckt, säger ryktet. Men ingen har vågat framföra någon kritik öppet till varken Eva, platschefen eller den manlige medarbetaren.

I Evas kommun finns ingen policy för hur man hanterar kärleksrelationer på jobbet. Vad ska Eva göra nu?

Håkan Andersson
Avdelningschef miljöförvaltningen, Stockholms stad.

– Att en chef har ett förhållande med en anställd är inte lämpligt. Det rubbar personalens förtroende för att alla behandlas lika. Eva får prata med platschefen och förklara att det inte är ett alternativ att allt ska fortsätta som förut. Eva bör ha enskilda samtal med både platschefen och medarbetaren där de går igenom vilka alternativ som finns. Kanske kan chefen byta avdelning, kanske kan medarbetaren göra det. Vem som ska flytta på sig beror på deras önskemål och på hur organisationen ser ut. Eva bör också informera personalen om att hon är medveten om problemet och att hon tillsammans med platschefen, medarbetarna letar efter lämpliga lösningar. Jag tycker också att Eva ska diskutera hur situationen ska lösas tillsammans med facket. Ju längre bort från varandra de hamnar och ju fler led det finns emellan desto bättre är det.

Ulrika Söderlund
Enhetschef administration och service i Ale kommun

– Jag tycker att Eva ska ha ett allvarligt samtal med platschefen och tala klarspråk med henne: det här blir ett problem på arbetsplatsen. Någon av dem måste flytta på sig. Vem det blir tycker jag att Eva kan överlåta åt paret att diskutera sinsemellan till att börja med. Hon kan också kolla med HR om det finns andra lämpliga tjänster i organisationen som skulle passa någon av dem. Det går ju inte att tvinga någon av dem att lämna, eftersom de inte gjort något formellt fel och det inte finns någon policy. Man får jobba på den frivilliga vägen. Under tiden de letar nya jobb tycker jag att Eva ska uppmana platschefen att prata med personalgruppen på boendet och förklara att den här situationen bara är tillfällig och uppmuntra till ett öppet samtalsklimat i frågan.

Dunja Begovic
Enhetschef, bland annat över ett hem för ensamkommande flyktingbarn, Arvika kommun

– Det första Eva ska göra är att ta kontakt med förvaltningschefen och HR-funktionen och berätta om situationen och peka på att det finns behov av att skapa generella riktlinjer för privata relationer på jobbet. Sedan ska hon ta ett samtal med platschefen för att göra henne medveten om att om brustit i omdöme när det gäller arbetsmiljöansvaret, att hon inlett en relation med en medarbetare påverkar ju den psykosociala arbetsmiljön i personalgruppen negativt. Det är också viktigt att Eva i samtal med platschefen tydliggör att relationen med medarbetaren försätter honom i direkt beroende ställning till henne som chef. När platschefen blivit medveten om att hon brustit tycker jag att Eva ska föra en dialog med platschefen om hur man kan lösa situationen, för antingen medarbetaren eller platschefen behöver flytta på sig.