Samtalet kostade Lisa chefsjobbet

15 januari 2014

Det var kaos på det privata boendet. Lisa Svensson berättade om situationen för kommunen. Det gjorde att omsorgsföretaget Nytida (före detta Carema) tog ifrån henne jobbet som gruppchef.

Hon var uppfylld av den nya tjänsten. Det var en välkomnande atmosfär, möjlighet till flexibla arbetstider och mindre byråkrati än i kommunen där hon arbetat förut.

Men redan efter någon vecka förstod Lisa Svensson att hon haft fel. Då hade hon blivit slagen i ansiktet av en boende och tvingats beordra in personal extra. Någon egentlig introduktion hade hon inte fått och de scheman som fanns fungerade inte. Det var kaos från första början, berättar hon.

Under månaderna som följde eskalerade situationen på LSS-boendet i Söderköping, främst beroende på en aggressiv boende som var farlig både för personal och övriga boende. Flera gånger tog Lisa Svensson upp problemet med sina chefer utan att något förändrades. Boendet har sex platser för unga vuxna med någon form av funktionsnedsättning.

– Jag föreslog gång på gång att ledningen skulle ta en diskussion med kommunen, säger Lisa Svensson.

Men i stället för diskussioner briserade situationen en dag i augusti. Den aggressiva unga kvinnan rev stora hårsjok från en kvinnlig boende och Lisa Svensson tvingades med hjälp av andra i personalen att brotta ner henne.

Kvinnan som blivit angripen ville tala med sin biståndshandläggare i kommunen och Lisa Svensson ringde upp handläggaren, för att förklara situationen. Strax därefter ringde ytterligare en tjänsteman i Söderköpings kommun upp Lisa Svensson, för att förhöra sig om vad som hänt.

I det samtalet sa Lisa Svensson – vilket skulle bli avgörande för vad som senare hände – att hon inte kunde ta ansvar för situationen på boendet, att hon inte kunde garantera säkerheten. Något hon även vid flera tillfällen sagt till sina chefer inom Nytida.

Orden till tjänstemännen på kommunen blir dock ödesdigra. Strax därefter ringer Nytidas regionchef upp Lisa Svensson och meddelar att hon får gå hem med lön. Att hon i samtal med kommunen sagt att hon ”inte kunde ta ansvar för situationen” är anledningen till den drastiska åtgärden.

– Hur kan de ha mage att bli upprörda för att jag sagt så till kommunen? De hade ju själva vetat om allt men inte stoppat det, säger Lisa Svensson som fortfarande, flera
månader senare, är upprörd över det som hänt.

Strax därefter blev Lisa Svensson omplacerad, förlorade sin chefstjänst och fick jobba som boendestödjare på ett annat boende företaget driver i Norrköping.

– Det skedde fruktansvärda saker på boendet men problemet var att jag tog upp det, inte att personal och vårdtagare for illa, säger Lisa Svensson.

Hon fortsätter:

– Nytida borde värna om dem som påtalar missförhållanden i en verksamhet, i stället för att tysta dem. Det är så man får kvalitet.

I dag har Lisa Svensson fått ett nytt jobb, som boendestödjare inom Norrköpings kommun.

Fakta

Ur kollektivavtal mellan Vision och Carema (som i dag är omdöpt till Nytida och Vardaga) om meddelarskydd och meddelarfrihet, tecknat 2012. ”Carema Care eftersträvar öppenhet och transparens, både internt och externt. Yttrandefrihet innebär att inom Carema Care har medarbetare rätt att muntligen eller skriftligen tala om vad man tycker.”

Fotnot: Artikeln publicerades först i Tidningen Vision.