Arbetstid

Mer jobbtid när klämdagar tas bort

15 april 2013

Lediga klämdagar ryker i flera kommuner. Nyligen har arbetsgivarna i Malmö och Umeå sagt upp förmånliga arbetstidsavtal. Även på andra håll tycks klämdagar och lediga halvdagar före röd dag hänga på en skör tråd.

På många håll i landet har anställda under flera decennier haft lokala avtal som gett dem rätt att vara lediga vissa klämdagar och sluta tidigare dag före röd dag. Nära hälften av Visions avdelningar och klubbar i kommuner och landsting har någon form av avtal som förkortar arbetstiden, visar Tidningen Visions undersökning. Men flera arbetsgivare börjar nu ifrågasätta och, i vissa fall, även riva avtalen.

En kommun där anställda nyligen förlorat klämdagar och lediga eftermiddagar före röd dag är Hudiksvall. Det innebär att årsarbetstiden från och med i år ökar med 23 timmar. Nu följer Malmö stad och Umeå Hudiksvalls exempel.

På skärtorsdagen kom Malmö stads besked: Klämdagen efter Kristi himmelfärdsdag, samt två timmars förkortad arbetstid ytterligare fyra dagar under året, försvinner för anställda i Malmös centrala administration.

Arbetsgivaren menar att avtalet har varit omodernt.

– Avtalet gjordes i en tid när det var fast arbetstid och det var tydligt vilka som ingick i den centrala administrationen. Det ser lite annorlunda ut i dag, säger Jan Lundin, förhandlingschef i Malmö stad.

Han syftar på att medarbetarna i dag har flextid och att det, när kommunen vuxit, blivit svårare att avgöra vilka som ingår i den centrala administrationen. Dessutom pekar han på att medborgarservicen har drabbats när administrationen varit obemannad.

Frågan har väckt starka känslor bland Visions medlemmar i Malmö.

– Det är tråkigt att arbetsgivaren inte lyssnar på vad våra medlemmar tycker, avtalet har uppenbarligen varit av stort värde för dem. I en stressad tid är det värdefullt att få lite extra planerad ledighet som ingen kan röra. Visst har vi flextidsavtal men det är dock inte självklart att man kan vara ledig som man själv vill, säger Niklas Pålsson, Visions ordförande i Malmö stad.

Anna Nordstrandh, administrativ assistent inom myndighetsfunktionen vård och omsorg i Hyllie, är besviken.

– Att vara ledig en klämdag och gå hem tidigare till exempel på skärtorsdagen har varit en guldkant, något att se fram emot. Som kommunanställd är det inte så ofta man känner sig uppskattad. Den extra ledigheten har varit en sporre, säger hon.

I Umeå finns ett gammalt beslut från 1966 som innebär att all administrativ personal som jobbar på kontor har lediga klämdagar och jobbar halvdag innan röd dag.

Men vilka som ska anses jobba på kontor har varit lite luddigt. Nu har arbetsgivaren bestämt att anställda som jobbar inom individ- och familjeomsorgens öppenvård inte längre ska omfattas av avtalet. De nya reglerna gäller från den 1 april.

– Umeå har dålig ekonomi, det är förklaringen, säger Marie Sandström, ordförande för Vision i Umeå.

Även på andra håll upplever Visions förtroendevalda att avtalen om arbetstidsförkortning hänger lite löst. I Finspång dyker frågan upp varje år när Vision träffar arbetsgivaren. Detsamma upplever man i Nynäshamn, där de anställda jobbar enligt ett flextidsavtal med lediga klämdagar.

– Nu pratar vår arbetsgivare om att införa årsarbetstid. Det skulle inte vara förmånligt. Det skulle kanske innebära att vi inte längre kan sluta 13.00 på lätthelgdagsaftnar. Vi väntar på att ett beslut ska komma, men vi hoppas att det dröjer, säger Lotta Jalakas, ordförande för Vision i Nynäshamn.

Fakta

Kristianstad Lediga klämdagar togs bort för några år sedan. När detta gjordes fick de anställda 27,5 timmars ledighet per år att ta ut vid exempelvis halv­dagar och klämdagar. Detta gäller om verksamheten tillåter.

Stenungssund Efter att årsarbetstid infördes försvann rätten, men kommunen stänger kl.12.00 före röd dag och då är det upp till varje anställd att ta ut tid från årsarbetstiden.

Hedemora Rätten att vara ledig på klämdagarna har tagits bort men lediga eftermiddagar före röd dag finns kvar.

Knivsta har tre fastställda halvdagar: skärtorsdag, dag för Kristi himmels­färds dag samt dag före Alla helgons dag.

Linköping Inga lediga klämdagar eller lediga eftermiddagar före röd dag (då slutar man 16.00).

Värmdö Slutar klockan 13 innan röd dag. Kl 15.00 innan afton.

Fotnot: Artikeln publicerades första gången i Tidningen Vision.