• Enligt Oskar Pettersson har motparten förstått att det inte är rimligt att privat välfärd ska ligga efter övriga arbetsmarknaden när det gäller tjänstepensionen.

Avtal

Alla årets avtal snart i hamn

9 oktober 2023

Tjänstepensionen är stora framgången för Vision i årets avtalsrörelse. Det står klart när årets avtalsrörelse på den privata sidan är så gott som klar.

Nu är årets avtalsrörelse i princip klar för Visions del. Elva kollektivavtal är omförhandlade, det sista – Arbetsgivaralliansen trossamfund och ekumeniska organisationer – väntas bli klart inom kort.

→ Mer om Almega Vårdföretagarnas avtal

→ Mer om Fremias avtal

→ Mer om Fastigos avtal

→ Mer om Svenska kyrkans avtal

Även frågan om dygnsvilan i de privata välfärdsföretagen återstår, eftersom den bröts ur förhandlingarna tidigare i år.

– Där tar det nog ett litet tag till innan vi är klara, säger Oskar Pettersson, biträdande förhandlingschef på Vision.

Krångligt men bra

Hans sammanfattande omdöme om avtalsrörelsen är att slutlösningarna oftast blivit bra, även om det varit krångligt på vägen dit. Mest nöjd är han med att Vision tagit kliv framåt när det gäller tjänstepensionen på den privata sidan.

– Vi har fått in flexpension i flera avtal, bland annat på Fremias och Almega vårdföretagens områden. Det innebär att premien som arbetsgivarna betalar till medarbetarnas tjänstepension förstärkts, säger Oskar Pettersson.

Enligt honom har motparten förstått att det inte är rimligt att privat välfärd ska ligga efter övriga arbetsmarknaden. Men det satt hårt åt på många ställen och på vissa områden jobbar man nu vidare tillsammans med arbetsgivarsidan.

Kommuner och regioner på tur

Efter årsskiftet drar förhandlingarna om Visions största kollektivavtal – med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona – igång.

– Avtalsgruppen jobbar nu med vilka frågor vi ska driva. Under november stämmer vi av med de förtroendevalda i våra HÖK-forum och i december läggs slutförslaget fram för styrelsen. Förhoppningsvis lämnar vi våra yrkanden till motparten före jul, säger Oskar Pettersson.

Kollektivavtalen som Vision omförhandlat i år

Kollektivavtalet med Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer, blir klart i dagarna.