• Det nya kollektivavtalet med Fastigo är precis som tidigare utan centralt angivna nivåer för minsta löneökning.

Avtal

Nytt kollektivavtal med Fastigo i hamn

29 maj 2023

Ett nytt kollektivavtal för Visions medlemmar som är anställda i fastighetsbolag som tillhör Fastigo är klart. 

Jan-Olov Olsson, ombudsman på Vision, har förhandlat fram innehållet i överenskommelserna.

– Den största framgången som vi har i nya avtalet är att det blir ökade pensionsavsättningar. Tidigare hade närmare 60 procent av bolagen ingen avsättning till flexpension. Visions medlemmar kommer nu att få 0,2 procent avsatta under 2023 och ytterligare 0,3 procent 2024, säger han.

Årets löner betalas ut retroaktivt

Avtalet gäller till och med 31 mars 2025 och fortsätter som tidigare att vara utan centralt angivna nivåer för minsta löneökning. Medlemmars löner sätts genom lokal lönebildning och baseras på bolagets ekonomi, löneökningarna i samhället i övrigt och hur den anställda har presterat. Årets löner gäller från första april och betalas ut retroaktivt.

Ytterligare nyheter i avtalet gäller visstidsanställningar, där det numera blir fritt fram för bolagen att visstidsanställa pensionärer, ungdomar och studenter. Och anställda kommer inte längre kunna spara upp till 40 semesterdagar, utan 30.

– Men det är en lång övergångsbestämmelse, så man har till 31 december 2028 på sig att ta ut sparade semesterdagar, säger Jan-Olov Olsson.