• Vision har länge velar slopa karensavdraget helt och hållet. Förbundsordförande Veronica Magnusson välkomnar att regeringen nu åtminstone till viss del verkar kunna tänka sig ett avskaffande.

Arbetsrätt

Vision: Låt alla slippa karensavdraget

27 mars 2023

Kritiken fick regeringen att backa om den nya karensutredningen. Man behåller nu uppdraget att undersöka om anställda i vård, skola och omsorg kan slippa karensavdrag när de är sjuka. Men det är för snävt, tycker Vision.

En färsk undersökning från Vision visar att många kommun- och regionanställda inte har råd att sjukskriva sig.

Läs mer: För dyrt vara sjuk för medicinsk sekreterare

– Medicinska sekreterare och tandsköterskor hör till dem. Det ekonomiska avbräcket blir för stort, särskilt i de tider som är nu, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Orättvisa och smittrisk

Den förra regeringen tillsatte för ett år sedan en utredning om karensavdraget, som arbetsgivaren gör på sjuklönen första dagen när en anställd är hemma och sjuk. Man menade att avdraget slår orättvist mot dem som inte kan arbeta på distans och att det riskerar att öka smittspridningen på arbetsplatserna när folk inte anser att de har råd att stanna hemma.

Läs mer: Risk för a- och b-lag

I januari lade nuvarande regeringen ner utredningen och tillsatte en egen internt på regeringskansliet. Den skulle bland annat titta på en utökning av karensavdraget men beskedet fick kraftig kritik. Regeringen backade och meddelade att även den nya utredningen ska undersöka om anställda inom vård, skola och omsorg kan slippa karensavdraget.

Finns fler låglönegrupper

Vision har länge velar slopa karensavdraget helt och hållet. Veronica Magnusson välkomnar att regeringen nu åtminstone till viss del verkar kunna tänka sig ett avskaffande.

Hon är dock orolig för att gränsen för vilka som ska omfattas sätts för snävt.

– Vi har fler lågavlönade medlemsgrupper som inte kan jobba hemifrån, till exempel receptionister och biblioteksassistenter, säger Veronica Magnusson.

Ersättning vid sjukdom

Vad är karensavdraget?

Ett avdrag på sjuklönen som arbetsgivaren gör när du är hemma och sjuk. Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka, i normalfallet en arbetsdag. Om du varit sjuk mer än 10 gånger under ett år slipper du karensavdrag.

Men vad är sjuklön?

80 procent av den vanliga lönen. Sjuklönen betalas ut av arbetsgivaren under dag 2–14 i en sjukperiod, alltså efter det att karensavdraget har gjorts. Är du fortfarande sjuk efter en vecka måste du lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren.

Vad händer om jag är sjuk längre än 14 dagar?

Då ska arbetsgivarens sjukanmäla dig och du själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.