• Nicklas Singh Foresti tycker att de som inte kommer kunna jobba på distans efter pandemin borde kompenseras.

Arbetsmiljö

Distansjobb: Risk för a- och b-lag efter pandemin

20 augusti 2021

Samtidigt som många som jobbar på distans ser fram emot en framtid där kontors- och distansarbete kombineras bubblar missnöjet hos andra. Kommer ett a- och b-lag att bildas när somliga får fortsätta att jobba på distans efter pandemin, medan andra kolleger inte får det?

En som har börjat fundera på hur arbetslivet kommer bli framöver är Nicklas Singh Foresti, drifttekniker i Västra Götalandsregionen, som på grund av sin tjänst inte har möjlighet att jobba på distans.

– Att jobba hemma ser somliga som ett nödvändigt ont, men jag tycker att det är en otrolig lyx. När jag har lyft frågan om obalansen i förhållandena har vissa som jobbar på distans sagt: ”Vi måste lägga pengar på kaffe”. Men jag pratar om tid av våra liv som försvinner.

Kan bli ojämlikt

Andra medlemmar som Tidningen Vision pratat med framhåller hur ojämlika arbetsförhållandena kan bli vid till exempel sjukdom.

Den som jobbar heltid på arbetsplatsen måste då sjukanmäla sig och förlorar inkomst, medan den som jobbar på distans kan fortsätta att jobba om personen klarar av det.

Det är bland annat dessa skillnader som gör att Nicklas Singh Foresti tycker att de som inte får arbeta på distans ska kompenseras. 

– I första hand ska det synas på lönen, och i andra hand som ledighet, säger han.

"Slopat karensavdrag bör ses över"

Ann-Therése Enarsson, vd för TCO-förbundens tankesmedja Futurion, ser en framtid där flexibilitet värderas högt och arbetsgivarna därför måste betala mer till dem som ska jobba på plats.

–  Jag tror att de tjänsterna kommer att värderas högre lönemässigt framöver. Men här och nu kan slopat karensavdrag vara något som bör ses över.

Forskare har redan föreslagit att arbetsplatser ska ta fram en policy för distansarbete, men ingen har väckt frågan om kompensation. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, menar att det är en fråga för varje enskild arbetsgivare.