• Snart kommer jobbsökare få ta del av lönestatistik från arbetsplatsen.

Lön och villkor

Snart enklare att träffa rätt med löneanspråk

9 februari 2023

Tycker du att det är svårt att veta vad du ska säga som löneanspråk när du söker jobb? Det kan bli enklare inom kort! Enligt ett nytt EU-direktiv, som snart kommer att träda i kraft, ska alla som söker jobb på ett enkelt sätt få del av lönestatistik från den arbetsplats där man sökt en tjänst.

Den som söker en utlyst tjänst idag vet oftast inte exakt vilken lön man kan förvänta sig. Att få information om exempelvis lönespann eller medellön är långt ifrån en självklarhet. Men det ska det snart bli ändring på.

Enligt ett nytt direktiv som tagits fram inom EU, och som med största sannolikhet kommer att röstas igenom i EU-parlamentet och rådet under våren, ska sökande till ett jobb kunna få tillgång till sådan information inför att man ska lämna sitt löneanspråk.  

Inget krav på lön i annons

– Tanken är att informationen ska göras tillgänglig för den sökande på ett enkelt sätt. Exakt hur det ska gå till framgår inte. Det finns inget absolut krav på att lönen ska finnas med i annonsen eller så, säger Lise Donovan, jurist på TCO.* 

Bakgrunden till att direktivet införs är att EU vill motverka lönediskriminering mellan könen. Det vill säga att kvinnor tjänar mindre än män, trots att de har likvärdiga tjänster.  

– De svenska fackliga organisationer som varit med och tyckt till har varit positivt inställda till grundtanken med direktivet, men skeptiska till att EU kommer för nära lönebildningen och detaljreglerar hur lönesättningen på lokal nivå ska ske. Den vill parterna på arbetsmarknaden freda från direktiv uppifrån, säger Lise Donovan. 

Verklighet om tre år

Men nu kommer detta snart vara beslutat – förutsatt att direktivet klubbas igenom i EU:s olika instanser – och då ska det genomföras. Det är något som alla medlemsstater måste anpassa sig till.

– Snart kommer regeringen troligen att tillsätta en utredning där man ska undersöka hur man ska kunna genomföra det här på bästa sätt, säger Lise Donovan.

Om tre år ska de nya bestämmelserna vara på plats. 

*Vision hänvisar till TCO i denna fråga.

Läs mer:

Nytt nummer: Stor granskning av medellönerna

Får hjälp till nytt jobb

Uppsagd från jobbet  - här är hjälpen du kan få