• Är det så här framtidens rekryteringsintervju ser ut?

Arbetsmarknad

Allt fler rekryterar med robot

16 januari 2023

Var beredd. Din nästa arbetsintervju kan vara med en robot. Allt fler ser nämligen effektiviseringsmöjligheterna med AI, artificiell intelligens, men också kravet på fördomsfria rekryteringar.

Sala, Gävle och Sundbyberg sällar sig till de tiotal olika kommuner som i dag har testat roboten Tengai för att rekrytera medarbetare.

– Om det är så att det är till exempel 100 sökande och 25 matchar kravprofilen, finns inte möjligheten att ta in alla på intervju, men det går att göra med en AI-intervju. Att använda en robot är ett sätt att effektivisera rekryteringsprocessen, säger Patrik Reman, enhetschef vid kompetensförsörjningsenheten i Gävle kommun, som sedan april 2022 testat att Tengais artificiella intelligens.

Alt-textPatrik Reman, enhetschef i Gävle kommun.

Arbetsgivare diskriminerar  

Flera forskningsstudier har slagit fast att det finns ett utbrett problem med etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Det är ett annat viktigt skäl till att involvera robotar, menar Patrik Reman.

– Man kan faktiskt säga att vi som rekryterar är fördomsfulla eller blir påverkade av magkänsla hela tiden. Det ligger i människans natur och går inte att utbilda bort.

När Anders Örnhed rekryterades 2019 till sin tjänst som  digitaliseringssamordnare i Upplands-Bro blev han historisk. Han var nämligen den första i världen som arbetsintervjuades av en robot. Och det hade sina svårigheter.

Alt-textAnders Örnhed är positiv till intervjuer med AI.

– Roboten agerar inte mänskligt även om den försöker imitera det. Till exempel väntar den lite med sina reaktioner, och det gör att det blir stopp i dialogen. Men jag minns att jag var positiv och tyckte det både var spännande och kul.

Forskare: Viktigt utvärdera kopplingen människa och AI

När alla intervjuer är genomförda ger algoritmerna förslag på vilka som kan gå vidare till intervjuer med människor. Och det är här som forskaren Moa Bursell, docent i sociologi och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier, ser något intressant hända.

Hon har inte studerat Tengai, men kunde se att vissa företag som använde artificiell intelligens i sina rekryteringar, med uttalade mål att öka den etniska mångfalden och jämställdheten, ändå inte lyckades göra det de ville.

Alt-textMoa Bursell vill se mer forskning på kombinationen av AI och mänsklig rekrytering.

– Det jag kunde se var att cheferna anställde fler personer med utländska namn och verkade tänka mer på att anställa det underrepresenterade könet när de ägde hela processen själva, än när de fick ett urval av algoritmerna. Kombinationen av människa och teknik gav i dessa fall alltså sämre resultat vad gäller mångfald, berättar hon.  

"Framtiden för rekrytering" 

Något svar på varför det blev så har hon inte, men en hypotes är att de rekryterande cheferna kanske upplevde att ansvaret för mångfald delegerades till andra när processen automatiserades. 

Att robotar och AI effektiviserar rekryteringar gör att Patrik Reman är övertygad om att fenomenet är här för att stanna.

– Det här är framtiden för rekrytering. En hel del kommuner har varit i kontakt med oss och frågar hur vi har gjort och vill ha information om hur de kan komma igång. Jag tror att det kommer komma fler också, för i mindre kommuner finns inte tillräckligt många på HR-avdelningen som kan hjälpa till med rekrytering.

Läs mer: Rekryterar utan magkänsla
Läs mer i vårt ledarskapsmagasin Chefen i fokus: Ai-robot skötte jobbintervjun

Första roboten i världen som rekryterar

Enligt rekryteringsbolaget TNG, The Next Generation, tar det sju sekunder för en kandidat att göra ett intryck på en rekryterare, som bestämmer sig om kandidaten är rätt för tjänsten inom 15 minuter.

För att skapa fördomsfria rekryteringar utvecklades Tengai ur ett forskningsprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

När roboten lanserades 2019 blev den en världsnyhet, som bland annat brittiska BBC och NPR, National Public Radio i USA rapporterade om. I dag används tjänsten främst inom offentliga verksamheter och statliga bolag.