• Visions ombudsman Heidi Nousiainen tycker det är viktigt att se till att man inte blir isolerad från kollegerna när man jobbar hemma.

Arbetsmiljö

Vision: Viktigt att distansarbetet är frivilligt

8 december 2022

För den som vill jobba hemma är de nya möjligheterna till distansarbete en bonus. Men se upp för social isolering.

Fackförbundet Vision ser generellt positivt på distans- och hybridarbete. Om arbetsuppgifterna tillåter det ska möjligheten finnas.


Läs övriga artiklar i granskningen

Forskaren: Så hittar du rutinerna för hemmajobbet

Sju av tio jobbar hemma

Projektledaren: En dag på plats varannan vecka räcker


– Men det som är viktigast att värna är frivilligheten, arbetstagaren ska själv vilja det, säger Heidi Nousiainen, ombudsman på Vision.

Risk för social isolering

Öppna landskap eller aktivitetsbaserade kontor. En del upplever det både lugnare och lättare att koncentrera sig när de arbetar hemifrån. Men trots det har kontoret inte spelat ut sin roll, menar Heidi Nousiainen:

– Den som arbetar hemifrån riskerar att uppleva en viss distans till arbetsplatsen, i värsta fall social isolering. Det här behöver arbetsgivaren eller chefen balansera exempelvis med teamsmöten eller möten på plats så att kollegerna kan samlas då och då. Det ska alltid finnas tillgång till ett kontor.

En annan effekt av att inte vara på plats är att man riskerar att förbises i olika sammanhang. Exempelvis om en arbetsuppgift ska fördelas.

– Social kontakt är viktig. Att chefen inte tänker på en person som aldrig är på plats är ju mänskligt. Det här är sådant man behöver väga in vid en riskbedömning, saker som inte alltid är helt uppenbara, säger Heidi Nousiainen.

Avråder från generella avtal

Att arbetsgivaren och medarbetaren har en diskussion om vad som gäller är alltid värdefullt.

Vill man vara extra tydlig kan man skriva ett individuellt distansarbetsavtal, exempelvis kring när och hur man ska ha möten

och vem som ska stå för eventuell utrustning i hemmet. Generella avtal, där samma regler gäller för alla på en arbetsplats, tycker Heidi Nousiainen att man ska vara försiktig med.

Det riskerar att begränsa förutsättningarna för distansarbete, ett avtal kanske inte passar alla.

3 riktlinjer för distansarbete

  1. Det får inte ske någon diskriminering av villkor eller lön på grund av att man inte är fysiskt på plats på jobbet.
  2. En god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den sociala, måste säkerställas för personer som arbetar hemifrån.
  3. Arbetstiden ska vara tydligt reglerad så att det är tydligt när arbets-
    dagen börjar och slutar och fritiden tar vid.