• Forskaren Kristina Palm har studerat distansarbetet.

Arbetsmiljö

Forskaren: Rutiner viktigt vid distansjobb

8 december 2022

Rutiner spelar en viktig roll i vårt arbetsliv – oavsett om vi arbetar på kontoret eller på distans. Om cirklarna rubbas kan vår prestation påverkas.

Vissa saker gör vi utan att tänka, som att borsta tänderna eller att knäppa på kaffeapparaten på morgonen. Ju mindre vi behöver tänka på något, desto mindre ansträngande är det.


Läs övriga artiklar i granskningen

Vision: Viktigt att distansarbetet är frivilligt

Sju av tio jobbar hemma

Projektledaren: En dag på plats varannan vecka räcker


Under pandemin, när vi inte längre kunde utföra de dagliga rutinerna som var kopplade till vårt arbete, hittade många på nya. Det visar en studie baserad på intervjuer med anställda i två kommuner, dels under pandemin och dels efter att restriktionerna lättade.

Hittade nya vanor

En del tog en promenad till jobbet, fast det man egentligen gjorde var att gå en runda och komma tillbaka hem igen. Och för att markera att arbetsdagen var slut packade man ihop och la datorn i en väska.

– Man kan säga att de rutiner som var kopplade till den gemensamma arbetsplatsen före pandemin, flyttade eller överfördes till hemmet, säger Kristina Palm, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och en av forskarna bakom studien.

För dem som inte lyckades få till en bra balans under dagen kunde det till exempel bero på att det fanns andra personer i hushållet som gjorde att rutinerna rubbades.

Rutinerna spelar roll

Det är lätt att tänka att det beror på individen om hemarbetet fungerar eller inte. Och att man är lat eller har svag karaktär om det inte fungerar. Men det behöver inte alls handla om det, menar Kristina Palm.

– Man ska vara medveten om att rutiner spelar en viktig roll för att få en fungerande arbetsdag. På en arbetsplats finns det saker som hjälper oss med det. Om de försvinner eller får konkurrens av de rutiner som man har hemma, så kan det påverka vårt arbete.

Viktigt med förtroende

Men många i studien vittnade också om fördelarna med att jobba hemifrån, som möjligheten att kunna styra över sitt arbete.

– Känslan av frihet går djupare än att bara handla om tid och rum, den ger också en känsla av autonomi och att arbetsgivaren har förtroende för att man klarar av sitt arbete, säger Kristina Palm.