Arbetsmiljö

Får chefen neka jobb på distans?

16 augusti 2022

"Jag och mina kollegor har jobbat hemifrån under hela pandemin. Restriktionerna har nu släppts totalt och vår arbetsgivare vill att vi ska vara tillbaka på kontoret till hösten. Men vi är fortsatt oroliga och undrar om chefen kan kräva det? På andra arbetsplatser fortsätter många jobba hemifrån" frågar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Vision Direkt:

Ja, det är arbetsgivaren som bestämmer om ni ska vara på kontoret eller om ni kan fortsätta jobba på distans, exempelvis någon dag i veckan. Annars, för att distansarbete ska kunna ses som ens rättighet, måste det tydligt stå i anställningsavtalet att det är ett av anställningsvillkoren.

Många fortsätter jobba hemifrån, helt eller delvis, så det känns lite orättvist. Är det verkligen rimligt att det ser så olika ut? Vore det inte bättre med gemensamma regler för alla?

Det finns ingen gemensam lösning som skulle passa alla arbetsplatser, verksamheter och yrkesgrupper. Det är en förklaring till att det finns skillnader. Sådant löses på bästa sätt lokalt på arbetsplatserna, beroende på förutsättningarna och på vad som fungerar på arbetsplatsen och för anställda som jobbar där.

Men livet har förändrats för många. Några har skaffat sig hus på landet, bostad i andra länder eller små valpar som inte än kan lämnas ensamma. Kan arbetsgivaren bara strunta i sådant?

Arbetsgivaren är inte skyldig att ta hänsyn till allas personliga önskemål. Generellt sagt är det omöjligt och det är bra med gemensamma riktlinjer. Men många arbetsgivare förstår att pandemin har påverkat arbetsmarknaden och arbetstagares syn på en attraktiv arbetsgivare. Därför kommer arbetsgivare att behöva erbjuda individuella lösningar och distansarbete för att kunna fortsätta vara attraktiva på marknaden.

Vad ska vi göra då?

Ställ krav på chefen utifrån arbetsmiljön. Er chef bör göra allt så att återgången till arbetsplatsen blir så trygg som möjligt. Att göra en risk- och konsekvensanalys kan hjälpa er att belysa vilka risker som finns med återgången, så att ni kan diskutera kring hur ni kan minimera dessa.

Sedan kan ni ha fortsatt dialog med arbetsgivaren om hur ni vill att er arbetssituation ska se ut framöver och vilka anställningsvillkor ni vill att arbetsgivaren ska erbjuda.   

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Därför är hemarbete en hit i Sverige