Lön och villkor

7 tips: Så svarar du chefen på lönesamtalet

4 februari 2022

Snart dags för lönesamtal. Brukar du få tunghäfta när chefen kommer med argument som ”det finns inga pengar, vi måste spara?” Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt, hjälper dig. Här följer tips på hur du kan bemöta chefens argument.

Alt-textAgnes Rolka är rådgivare på Vision Direkt. Foto: Lasse Nilsson.

 1. ”Du har varit frånvarande mycket på grund av vab/sjukdom/föräldraledighet så jag har inget att bedöma dig på”.
  – Det är ett helt irrelevant argument för lönesättningen. Be chefen att fokusera på ditt arbetsresultat under de perioder du varit på jobbet. Det går alltid att göra en bedömning även om man varit borta mycket, säger Agnes Rolka på Vision Direkt och fortsätter:
  – Det kan vara svårt att göra något mer under själva samtalet. Jag rekommenderar att du vänder dig till Vision och låter oss driva frågan. I vissa fall kan det handla om exempelvis diskriminering eller missgynnande av föräldralediga.

 2. Du har redan en hög lön. De övriga måste komma i kapp, oavsett din prestation”.
  – Huvudfokus ska inte ligga på grundlönen, utan på löneutvecklingen utifrån prestationen. Om du har högre lön än kollegerna så syftar det på din kompetens, utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Säg till chefen att du inte ska straffas med lägre löneutveckling och att hen ska utgå från din prestation och utvärdera vad du gjort under året.

 3. ”Det är inte jag som sätter lönen, det är HR”.
  – Chefen verkar inte ha koll på hur löneprocessen fungerar eller vill lämna över ansvaret på HR. Men det är inget argument du ska nöja dig med. Det är alltid närmsta chefen som ska bedöma medarbetarens arbetsinsats och sätta lönen, inte HR.

 4. ”Det finns inga pengar, vi måste spara”.
  – Arbetsgivaren ska följa löneavtalet och där ingår en lönerevision varje år. Den ska inte utebli för att organisationen har ont om pengar. Såklart kan den ekonomiska situationen spela roll, men då ska arbetsgivaren redogöra för den ekonomiska situationen långt innan lönesamtalen.

 5. ”Du brukar inte hänga med på after work, ler inte i korridoren eller fikar inte tillsammans med kollegerna, så jag kan inte ge dig högre lön”.
  – Det är inte ovanligt att chefer kommer med sådana här väldigt konstiga argument. Fråga chefen om detta står beskrivet i lönekriterierna eftersom lönerevisionen är direkt kopplad till dessa. Allt annat än din individuella prestation utifrån lönekriterierna är irrelevant.
  – Om chefen vill ge negativ feedback så ska det ske långt i förväg så att du har en möjlighet att förbättra dig. Det ska inte komma någon ny information under lönesamtalet.

 6. ”Hela gruppen har inte presterat så bra i år”.
  – Be chefen hålla fokus endast på dina individuella insatser. Du ska inte behöva ta ansvar för hela gruppens resultat. Om chefen har synpunkter på hela gruppen så ska det förmedlas på exempelvis ett APT.

 7. ”Jag är ny chef och kan inte uttala mig om din prestation, jag har inget bra underlag”.
  – Om chefsbytet sker nära inpå lönerevisionen är det chefens ansvar att skaffa sig kunskap genom att exempelvis prata med föregående chef för att göra en generell bedömning. Men du kan såklart hjälpa till och ta eget ansvar, se till att förbereda dig väl och lyft fram allt du gjort under året.

2 riktlinjer om du får tunghäfta på lönesamtalet:

 1. Om du inte förstår varför du fått din nya lön så kan du begära en skriftlig motivering av chefen. Där ska det stå varför du har fått den lönen du fått, vad som saknas i din prestation och den ska innehålla konkreta exempel på förbättringar.
 2. Ta hjälp av facket. Om chefen kommer med argument som syftar på det organisatoriska, exempelvis att HR sätter lönen, så kan du prata med ditt lokala Visionsombud, eller ring oss på Vision Direkt. Vi har större möjlighet att påverka, särskilt om ni är flera på arbetsplatsen som upplever samma sak. Vision kan ta en dialog med arbetsgivaren och du som individ blir inte utsatt på samma sätt.