• Forskarna har listat olika sätt att hantera det gränslösa arbetslivet.

Digitalisering

Skiljer du på jobb och privatliv? Kolla in listan med 7 olika typer

26 augusti 2022

Kollar du mejl när du lagar middag och chattar med kollegerna samtidigt som du nattar barnen? Eller lämnar du jobbet när dörren till kontoret slår igen prick klockan 17? Forskarna har listat sju olika sätt att hantera det gränslösa arbetslivet. Vilket använder du?

Gillar du att ha koll på vad som händer på jobbet hela tiden, eller är du tvungen att vara ständigt nåbar? Eller har du satt upp tydliga gränser mellan jobb och privatliv som du ogärna bryter?

För 20 år sedan var det för de flesta tjänstemän ovanligt att chef, kolleger eller brukare tog kontakt efter arbetsdagens slut, men de smarta telefonerna har skapat en helt ny verklighet.

Tidningen Visions nya undersökning visar att hela 70 procent kollar mejl och andra digitala meddelanden på fritiden, trots att nästan ingen får betalt för det. De flesta svarar att de gör det för att de vill ha kontroll över sin arbetssituation, för att de blir stressade annars eller för att de är nyfikna på vad som händer på jobbet.


Läs övriga artiklar i granskningen

Sju av tio kollar mejlen efter jobbet

Visions ordörande: Outtalade förväntningar stör ledigheten

Jobbar du utanför arbetstid? I Haninge får du betalt


Forskare har kunnat konstatera att det är vanligt att man själv skapar egna gränser för hur mycket man ska vara tillgänglig för att på så vis kunna navigera bättre i den gränslösa arbetslivet.

De vanligaste förhållningssätten ser ut så här:

  1. Totalsepareraren: Håller helt isär arbete och privatliv. När klockan slagit fem går hen inte att nå på annat vis än genom ett personligt besök i hemmet.
  2. Platssepareraren: Tar aldrig med sig arbete hem och tar heller inte med sig privatlivet till arbetslivet. Inga snoriga barn på kontoret, alltså.
  3. Tidssepareraren: Arbetar endast under dagtid, men platsen kan variera. Sitter gärna på kontoret, hemma eller på ett café.
  4. Arbetsintegreraren: Låter arbetet spilla över på fritiden, men är inte tillgänglig för familj och andra privata angelägenheter under arbetstid. Hen kollar mejlen vid frukostbordet, men ignorerar barnens telefonsamtal under jobbmötet.
  5. Privatlivsintegreraren: Är inte tillgänglig för arbete på fritiden, men utför privata aktiviteter och är nåbar för familj och vänner under arbetstid. Hen dissar det missade jobbsamtalet under joggingrundan, men svarar på sms från bästisen under jobbmötet.
  6. Totalintegreraren: Har ingen gräns mellan arbete och fritid. Hen är tillgänglig för jobb hela tiden, men utför också privata aktiviteter under arbetstid. Hen besiktar bilen under arbetstid, men svarar på jobbmejl under julmiddagen med familjen.
  7. Växlaren: Hoppar mellan de olika strategierna. Ena dagen stängs jobbmobilen av med knappen 16:30 och en annan dag är hen aktiv i chattar och på mejl klockan 01:23 på natten.

Forskarna är noga med att poängtera att ingen strategi är bättre eller sämre än någon annan.

 

Källa: Forskningsprojektet Vägar till ett hållbart arbetsliv, som ingår Afa Försäkrings FoU-program Hållbart arbetsliv.

Fotnot: Efter att den här artikeln publicerats har det framkommit till tidningsredaktionen att Vision har varit med och tagit fram detta test tillsammans med forskarna. Klicka här för att bidra till forskningen och göra testet.