• Haninges presschef Rasmus Sandsten tycker det är bra för både arbetsmiljön och krisberedskapen att kommunen inför en organisation där vissa anställda har rullande jour.

Digitalisering

Jobbar du utanför kontorstid? Här får du betalt

29 augusti 2022

Snart blir det mindre tvekan om vem som jobbar och vilka som är lediga i Haninge. I höst inför kommunen schemalagd beredskap – med lön för mödan för de som ställer upp.

Tidningen Vision har granskat hur tillgängliga vi är på jobbet. Resultatet visar att sju av tio kollar mejlen efter kontorstid.

I Haninge kommun har man nu hittat rutiner som fungerar. Xerxes Fallah, ordförande för Vision i Haninge kommun, berättar att det tidigare funnits outtalade förväntningar på att folk ska vara tillgängliga fast de är lediga, särskilt chefer men även andra nyckelpersoner.

– Kommunikatörerna har till exempel behövt ha koll på kommunens sociala medier på sin fritid och gå in och rensa om någon skrivit något oönskat på kommunens Facebook-konto, säger han.


Läs övriga artiklar i granskningen

Sju av tio kollar mejlen efter jobbet

Visions ordförande: Outtalade förväntningar stör ledigheten

Skiljer du på jobb och privatliv? Kolla in listan med 7 olika typer!


Haninge kommun rekryterar nu ett tiotal personer bland de anställda som ska turas om att vara ”tjänsteman i beredskap” (TIB) och en handfull som ska rotera som ”kommunikatör i beredskap (KIB). För att komma i fråga för uppdraget ska man ha god kännedom om samhällets krisberedskap och om kommunens organisation och verksamhetsområden.

Varken sommarstuga eller vin

Kollektivavtalet garanterar ersättning för själva beredskapen och när man blir uppringd och måste jobba. Vision vill dessutom ha ett lokalt kollektivavtal som ger kompensation för att man inte kan vila som vanligt när man är jour, även om ingenting händer.

Alt-textXerxes Fallah

– Du kommer att ha en inställelsetid på två timmar under dina dygn. Det innebär att du varken kan åka till sommarstugan, dricka ett glas vin med vänner eller ha barnen själv om du är ensamstående. Därför yrkar vi både på en fast ekonomisk ersättning för beredskapen och ersättning i tid efter den brutna veckovilan så att man kan återhämta sig, säger Xerxes Fallah.

Arbetsgivaren vill att kompensationen ska regleras från fall till fall i samråd med närmaste chef. Frågan diskuteras mellan parterna i skrivande stund.

Ansvar även som medarbetare

Vision i Haninge har jobbat för att kommunen ska införa en beredskapsorganisation länge. Man samarbetar med arbetsgivaren för att göra arbetsmiljön hållbar för de anställda, oavsett om arbetet utförs på jobbet eller på distans. I samarbetet ingår att få cheferna att vara lyhörda och förstå att medarbetarna har olika behov och förutsättningar.

– Det finns allt från totalseparerare som stänger av helt när de går hem, till de som tar hem jobbet till sängkammaren. Inget är fel, chefen ska kunna ge förutsättningar till alla att jobba på det sätt som passar dem, säger Xerxes Fallah.

Men även som medarbetare har man ett ansvar för att värna sin fritid och hälsa, betonar han.

– Det är en del av ditt jobb att vara tydlig om dina behov för då hjälper du din chef att leda och skapa förutsättningar för gott arbete. Och man kan faktiskt stänga av onödiga notifikationer i mobilen och låta bli att svara på kvällar och helger.

Telefonen ringde på nätterna

Haninges presschef Rasmus Sandsten har erfarenhet av att jobba som kommunikatör i beredskap hos sin tidigare arbetsgivare, Region Stockholm. Var sjätte vecka var det hans tur att hålla sig i närheten av datorn och telefonen dygnet runt och så nära arbetsplatsen att han kunde ta sig dit på en timme.

– Jag blev uppringd både på nätter och helger. Det kunde handla om stopp i tunnelbanan, en stor demonstration, ett it-haveri på något av sjukhusen, ja vad som helst som behövde kommuniceras internt och externt, berättar han.

För detta fick han ett fast tillägg på månadslönen.

Han har också jobbat i en kommun som varken hade TIB eller KIB, trots att det hade behövts. Han välkomnar att Haninge nu inför funktionerna.

– Det är bra att det blir formaliserat. Annars finns risk att det är alltid är de med störst ansvarskänsla som ställer upp och drar tyngsta lasset när något händer – utan att få ersättning för det. Detta gör ansvaret tydligare och bidrar till att folk orkar, säger han.