• "Det är viktigt att det är tydligt vilken bemanning som behövs för att det ska gå ihop", säger Veronica Magnusson.

Digitalisering

Vision: Outtalade förväntningar stör ledigheten

29 augusti 2022

Det är främst de outtalade förväntningarna som gör att anställda har svårt att koppla ner när de är lediga, enligt Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision. Lösningen är att ha en dialog på arbetsplatsen för att få tydliga spelregler.

Hur är det, är Visions medlemmar lediga på kvällar och helger?

– En del upplever att det är svårt att vara helt lediga och min bild är att det framför allt är de outtalade förväntningarna som ställer till det. Arbetsgivaren kanske säger ”det där hade du inte behövt göra” men arbetet är organiserat så att det inte finns något alternativ till att läsa och svara på mejl.


Läs övriga artiklar i granskningen

Sju av tio kollar mejlen efter jobbet

Jobbar du utanför arbetstid? I Haninge får du betalt

Skiljer du på jobb och privatliv? Kolla in listan med 7 olika typer!


Hur SKA det vara?

– Det beror på hur arbetstiden är reglerad. Det finns många olika varianter, till exempel förtroendearbetstid och årsarbetstid. Men det ska alltid finnas orörd tid för återhämtning. Om arbetsgivaren förlitar sig på att arbetstagare regelmässigt går in på kvällar och helger behöver man ta upp det till diskussion. Det finns lösningar.

Ge ett exempel.

– På vissa håll har första linjens chefer inom omsorgen löst det genom att ett chefsgäng turas om att ha beredskap. Då är det uttalat vem som svarar den kvällen eller helgen och alla andra kan koppla bort jobbet. Det viktiga är att man får ersättning för beredskapen.

Hur är det på ­semestern då?

– Den är en lagstadgad rättighet som är till för att vi ska få återhämtning. Då ska du inte behöva vara anträffbar eller gå in och jobba.

Hur tycker Vision att man ska göra om man ändå förväntas vara tillgänglig?

– Återigen – ha en dialog om hur arbetet kan organiseras så att medarbetarna får sin fulla semester. Ta stöd av Vision på din arbetsplats eller kontakta Vision Direkt. Arbetsförhållanden är en facklig fråga där vi har rätt att förhandla. Det är viktigt att det är tydligt vilken bemanning som behövs. Om man förväntas vara nåbar och jobba är det inte frågan om semester utan om beredskap eller övertid. Detta ska i så fall regleras.

Vad tycker Vision om ett kommande EU-­direktiv om rätten att koppla ner?

– Vi är försiktigt positiva, men måna om att det inte ska inkräkta på vår kollektivavtals- och partsmodell.