• Felipe Martinez, rekryteringsansvarig för Vision i Laholms kommun, är utsedd till Årets rekryteringsstjärna.

Fackligt

Årets rekryterare tror starkt på samarbete

25 mars 2022

Felipe Martinez är utsedd till Årets rekryteringsstjärna av Vision. Han brinner för att tänka nytt och föredrar att samarbeta med andra. ”Det är väldigt hedrande att få priset”, säger han.

När pandemin slog till i början av 2020 tvingades Felipe Martinez, rekryteringsansvarig i den lokala Visionsavdelningen i Laholms kommun, att tänka om. Restriktionerna hindrade avdelningen att ha fysiska medlemsaktiviteter, så då tog Felipe Martinez initiativet att satsa på digitala events dit olika föreläsare bjöds in. Läs mer om det här...

Nu har han utsetts till Årets rekryteringsstjärna för sitt engagemang. Priset delas årligen ut av Vision till en person som förbundsstyrelsen anser har gjort en extraordinär insats i rekryteringsarbetet (se mer i faktarutan).

– Jag känner mig väldigt hedrad. Men jag är inte en ensam stjärna, priset delar jag med mina kolleger i Vision som alltid har funnits där och peppat och inspirerat mig.

Samarbetar med andra avdelningar

I slutet av april kommer han och Visionskollegan Ariant Plava ut med podden Ett steg framåt där de belyser frågor kring inkludering, jämställdhet och mångfald på jobbet.

– Jag gillar att tänka nytt och tror på samarbete. De digitala eventen blev möjliga för att vi var flera avdelningar som samarbetade. Jag ser Vision som en helhet, det handlar inte bara om att rekrytera medlemmar till den egna avdelningen utan till hela Vision, säger han.

Vinnaren har bland annat lagt ner hjärta och skäl och sena nätter på att skapa medlemsaktiviteter för Visionmedlemmar runt om i Sverige”, lyder bland annat motiveringen. Hur hinner du med allt?

– Jag gör mycket på min fritid. Det är kul att hålla på med rekrytering och medlemsaktiviteter och det är något som har utvecklat mig personligen och professionellt. Jag känner också en stor tacksamhet för allt Vision har gett mig i form av värderingar, kompetensutveckling och fantastiska kolleger.

Felipe Martinez

Ålder: 33 år.

Gick med i Vision: År 2018 och blev förtroendevald året därpå. 

Gör: Rekryteringsansvarig, Vision Laholms kommun, och arbetsmarknadscoach på Laholms kommun.

Bästa med facket: Att vi stöttar och hjälper medlemmar i deras arbetsmiljö och arbetsliv.

Fritid: Umgås med flickvännen, resa och att syssla med grafisk design.

Här är motiveringen

Vinnarens mycket stora engagemang för Vision har visat sig på arbetsplatser, i det fackliga arbetet, i mötet med medlemmar och i mötet med framtida medlemmar och i aktiviteter.

Vinnaren rekryterar inte bara nya medlemmar utan hen rekryterar också engagemang. Hen har rekryterat många nya medlemmar som senare blivit ombud.

Vinnaren har bland annat lagt ner hjärta och själ och sena nätter på att skapa medlemsaktiviteter för Visionmedlemmar runt om i Sverige och inte bara för oss i kommunen. Hen har skapat samarbeten runt om i Sverige och brutit mönster och gränser för att öka VI-känslan i Vision, vi är alla Vision oavsett vart i Sverige vi befinner oss.

Jag vet att vår vinnare också har värvat medlemmar långt utanför kommunens gränser. Hen är inte bara vår rekryteringsstjärna, utan hela Sveriges rekryteringsstjärna för sitt arbete, engagemang och rekryteringsarbete lokalt och nationellt. Hen betyder mycket för oss i kommunen och hen är en förebild.

Rekryteringsdagen 2022

Det är femte gången Vision utser det gångna årets bästa medlemsrekryterare i tio klasser.

I klasserna 1-8 vinner de som rekryterat flest nya medlemmar i förhållande till sin storlek under tävlingsperioden 1 januari-30 november 2021.

Förbundsstyrelsens specialpris och Årets rekryteringsstjärna utses av förbundsstyrelsen bland de som nominerats av medlemmarna.

Här är årets vinnare:

  1. Bäst rekryterande Region: Vision Region Jämtland/Härjedalen 
  2. Bäst rekryterande Kommun upp till 150 medlemmar: Hörby Vision 
  3. Bäst rekryterande Kommun 151-500 medlemmar: Visionklubben i Håbo 
  4. Bäst rekryterande Kommun fler än 500 medlemmar: Malmö stad 
  5. Bäst rekryterande stift: Stiftsavdelningen Härnösands stift (Sundsvall) 
  6. Bäst rekryterande Bolag/Ideell förening/Frikyrka upp till 50 medlemmar: Vision Visualiseringscenter 
  7. Bäst rekryterande Bolag/Ideell förening/Frikyrka fler än 50 medlemmar: HEM:s Visionsklubb 
  8. Årets chefsrekryterare (avd/klubb) Fler än 50 medlemmar: Hedemoraavdelningen 
  9. Förbundsstyrelsens specialpris: Vision Region Jämtland/Härjedalen 
  10. Årets Rekryteringsstjärna: Felipe Martinez, Vision Laholm väst  

Läs mer: I vår systertidning Chefen i Fokus kan du läsa mer om Vision i Hedemora som är bäst i landet på att locka chefer till facket.

Tidigare vinnare av Årets Rekryteringsstjärna:

2021: Katja Nilsson, klubbordförande på Utbildning Nord i Övertorneå.

2020: Linda Fawaz Visions kommunavdelning i Växjö.