• Christina Johansson, Visions ordförande i Falu kommun, utgår från att facken inom kort blir involverade så att återtåget till arbetsplatserna kan ske på ett smittsäkert sätt.

Coronaviruset

Oro när arbetsplatserna öppnas igen

15 september 2021

Nu lyfts flera coronarestriktioner och arbetsplatserna öppnas upp igen. Fackliga företrädare som Tidningen Vision har talat med befarar att medlemmar kan råka illa ut.

– Jag tycker det låter vanskligt. Vi har varit försiktiga så länge för att undvika smittspridning och nu plötsligt upphäver man alla restriktioner, säger Christina Johansson, Visions ordförande i Falu kommun.

I början av september meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att flera coronarestriktioner ska tas bort. Från och med onsdag den 29 september försvinner deltagartaken vid kultur- och sportevenemang, liksom rådet att jobba hemifrån, om än med uppmaningen att återgången till arbetsplatserna bör ske succesivt.

Majoritet jobbat hemma

I Falu kommun har en majoritet av de cirka tusen tjänstemännen arbetat helt eller delvis på distans under det senaste året. Arbetsgivaren är i full gång med att ta fram nya riktlinjer för återvändandet, men hittills har inte Visions ombud varit inkopplade, berättar Christina Johansson:

– Jag utgår från att vi fackliga inom kort blir inblandade på de olika enheterna. Vår främsta uppgift är att bevaka hälsoriskerna. Att se till att återgången sker på ett sådant sätt att man inte riskerar ny smittspridning.

Tillbaka till jobbet – checka av listan

  • Under pandemin har många arbetat hemifrån. Nu har den partsgemensamma arbetsmiljöorganisationen Prevent tagit fram en checklista för återgång till arbetsplatsen.
  • Listan, som finns på prevent.se, innehåller frågor om strategi för återgången, kommunikation, anpassningar i lokalerna och rutiner för att undvika smittspridning.
  • Listan, som innehåller 20 punkter, kan användas av chef och skyddsombud vid till exempel en arbetsmiljö- eller skyddsrond för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten.

En medlemsgrupp är mer i farozonen än andra, konstaterar Christina Johansson:

– Vi har ju medlemmar som jobbar i till exempel ishallar, bandyarenor och badanläggningar. De kan ju råka riktigt illa ut när man släpper på publikrestriktionerna.

Oro bland medlemmar

Gunvi Dahlström, Visions ordförande i Region Jämtland Härjedalen, berättar att det finns en oro bland hennes medlemmar för vad de slopade restriktionerna kommer att innebära:

– Inom sjukvården skulle jag säga att det finns en stor oro. Där är det taskig bemanning och antalet smittade som är inlagda ligger fortfarande på en hög nivå. Men även bland de medlemmar som jobbat på distans finns en osäkerhet om hur de närmaste månaderna kommer att bli, säger Gunvi Dahlström.

Läs mer: Forskare: Mer distansarbete och mindre lokaler framöver