• Bodens kommun har en prioriteringslista på var snön plogas först tar hänsyn till oskyddade trafikanter.

Jämställdhet

Så plogar Boden jämställt

1 mars 2021

Snöplogning engagerar många eftersom alla på ett eller annat sätt blir drabbade. I Boden har kommunen tagit ett steg tillbaka och tittat på sin strategi för plogning för att ge alla samma förutsättningar för att ta sig runt.

Hur plogar ni jämställt?

– Vi tänker på allas förutsättningar och tar hänsyn till de oskyddade trafikanterna, de som cyklar eller går, som oftast är kvinnor och barn. Så vi har en prioriteringsordning där vi först plogar gång- och cykelvägar och bussgator, sedan de största vägarna och till sist villaområden, säger Maria Kristoffersson, avdelningschef på Gata/Park-avdelningen.

Maria Kristoffersson

Titel: Avdelningschef Gata/Park-avdelningen

Arbetsplats: Bodens kommun.

Ålder: 49 år.

Familj: Sambo och tre barn.

Intressen: Fiska och köra skoter är roligt.

Har du några fler konkreta exempel?

– När vi till exempel snöröjde i centrum tidigare så la vi snön som skulle fraktas bort på trottoarerna. Nu lägger vi snön tillfälligt på ena körfältet, så att människor på trottoarer inte måste gå ut i körfältet. Det reagerar så klart bilister på, men det handlar om att skydda gångtrafikanterna.

Vad var det som gjorde att ni började ploga jämställt?

– Vi har egentligen haft de här prioriteringarna i ganska många år, men vi har finslipat dem på senare tid och haft på oss andra glasögon. Samhällsdiskussionen har så klart påverkat också. Alla ska ha samma förutsättningar för att ta sig runt, det gäller även personer med funktionsnedsättningar.

Hur påverkar det här sättet er planering i övrigt?

– I vårt arbete ingår att vi tittar på helheten, till exempel var står busshållplatsen? Utanför ishockeyarenan eller ridskolan?

Hur är reaktionerna?

– Där det snöar mycket engagerar snöröjning väldigt många. Alla blir drabbade på ett eller annat sätt. Så det blev ett väldigt liv i början och vi fick en hel del negativa reaktioner. Men varje år informerar vi via hemsidan och i sociala medier hur snöröjningen funkar och nu har folk vant sig vid att det är så här vi jobbar. De flesta förstår i slutändan varför vi gör våra prioriteringar.


Relaterade artiklar