Corona: Ett år och 150 artiklar senare

1 mars 2021

I mars har det gått ett år sedan corona förändrade arbetslivet. Tidningen Vision publicerar sin 150:e artikel om viruset. Hur många till kommer vi att ha skrivit innan allt är över?

Torsdagen den 12 mars 2020: Jag är på planeringsmöte för kommande nummer av den fackliga tidning jag då är chefredaktör för. Vi pratar om corona. Viruset sprider sig snabbt men vi är osäkra på hur det kommer att påverka arbetslivet. Hur mycket utrymme ska det få i tidningen? Inte så värst mycket, enas vi om.

Måndagen den 16 mars 2020: Jag jobbar hemifrån. Det gör även hela Tidningen Visions redaktion efter att Folkhälsomyndigheten har gått ut med en rekommendation under helgen. Redan skrivna artiklar skrivs om. Planerade jobb lyfts ut och nya planeras. Alla med corona-vinkel.

När jag ser tillbaka på året som gått är det nästan svårt att förstå att vi inte förutsåg vad som var på gång. Ett år senare har Tidningen Vision publicerat cirka 150 artiklar om virusets effekter på arbetslivet. Hälften av tidningsomslagen har handlat om corona. Det vi trodde skulle vara en kort period har nu varit i ett år.

Måndagen 1 mars 2021: Tidningen Vision 2-2021 kommer ut, det nummer du nu håller i din hand eller läser på din skärm. Vi fortsätter att bevaka coronans effekter på arbetslivet.

Vi publicerar flera artiklar med medlemmar som ställt om och ställt upp det gånga året.

Vi granskar löneutfallet för Visions medlemmar i kommunerna, som äntligen är klart efter att avtalsrörelsen sköts upp på grund av virusets härjningar. På flera ställen har löneprocessen påverkats, en del har inte fått individuell lön, andra har fått väldigt lite.

Vi har gjort en snabbkurs om vad som gäller om olyckan är framme när du jobbar hemma.

Vi spanar på trenden att skaffa coronahund och husdjurens roll på jobbet.

Vi jobbar fortfarande hemifrån.
Vi hoppas få gå tillbaka till jobbet i höst.
Vi skriver fortfarande om corona.

Kommer vi att ha skrivit 150 artiklar till innan allt är över?