Försäkringar

Jobba hemifrån – det täcker försäkringen

1 mars 2021

Hur funkar det med försäkringen när jag jobbar hemma och är med om en olycka? Vi förklarar!

Under Coronapandemin har allt fler börjat jobba hemifrån. Var fjärde arbetar hemma under minst halva tiden, visar en undersökning från Vision. Men vad gäller om man skadar sig på hemmakontoret?

Per Winberg är utbildningsledare på Afa försäkring, som har hand om de försäkringar du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid till exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. Han förklarar att det mesta vad det gäller försäkringar fungerar på samma sätt vid hemarbete som om man befann sig på arbetsplatsen. Till exempel gäller sjuk- och livförsäkringar på samma sätt, men när det handlar om arbetsskador ser det lite annorlunda ut.

Extra strikt när man jobbar hemma

– Det ska finnas ett samband mellan skadan och den situation som skadan uppkommer i. Det är lite extra strikt när man jobbar hemma och det beror på att arbetsgivaren inte har samma arbetsmiljöansvar för hemmet, säger han.

Om man skadar sig hemma under arbetstid, till exempel när man tar sig en kopp kaffe i köket och råkar missa koppen och häller den kokheta vätskan över handen, är det inte en arbetsskada. Om man däremot hade gjort samma sak på arbetsplatsen hade det varit det. Men om man får en stöt av jobbdatorn när man sitter och svarar på ett mejl, snubblar på något på golvet när man går runt och pratar i jobbmobilen i vardagsrummet, krockar när man tar bilen från hemmet för att ta sig till ett jobbmöte, halkar på en isfläck när man är ute och går och pratar i telefon under ett jobbmöte (om arbetsgivaren sanktionerat det) är det en arbetsskada. Blir man däremot påkörd av en bil under en promenad på lunchen är det inte en arbetsskada utan en trafikskada.

Försäkringarna ska täcka inkomstbortfallet

Om olyckan skulle vara framme och man råkar ut för en arbetsskada som är så allvarlig att man blir sjukskriven och därmed får sjukpenning på 80 procent av lönen från Försäkringskassan, kan man ansöka om att få ytterligare ersättning från Afa försäkring på cirka 20 procent av lönen. En förutsättning för att få ersättningen är att ansökan om sjukpenningen godkänns av Försäkringskassan.

Det här gäller för den som tjänar under taket i sjukförsäkringen som förnärvarande ligger på runt 31 500 kronor i månaden. Den som tjänar mer kan få ersättning för hela inkomstför­lusten, det vill säga hela lönen, från Afa.

– Tanken är att försäkringarna ska täcka inkomstbortfallet för alla, säger Per Winberg.

Man kan även få ersättning för utlägg i samband med olycksfallet, så som taxiresor till sjukhuset, kostnader för läkarbesök, mediciner och sjukgymnastik.

Men för att få rätt till ersättning måste man ansöka om det. Om du skadat dig och vill få din sak prövad kan du skicka in en ansökan till Afa försäkring genom att fylla i ett digitalt formulär på Afa:s hemsida, därefter kommer handläggarna på Afa att utreda om du har rätt till ersättning.

– Som anställd i kommun och region har man den här förmånen via kollektivavtalet. När den finns ska man så klart utnyttja den. Och vi tar hellre emot en ansökan för mycket än en för litet, säger Per Winberg.

Så gör du om du skadar dig vid hemarbete

  1. Anmäl att du skadats i arbetet till din chef och uppsök läkare omgående. Det är viktigt att skadan dokumenteras av läkare. (Försäkringen gäller inte om du skadar dig under arbetstid i hemmet när du inte utför arbete). Om besvären fortsätter bör du se till att det noteras i journaler eller läkarintyg löpande.

  2. Chefen gör arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

  3. Om det gäller ett olycksfall anmäler du skadan till Afa Försäkring via deras hemsida.

  4. Om du blir arbetsoförmögen efter sjuklöneperioden ska chefen anmäla sjukfallet till Försäkringskassan.

  5. Sjukintyg ska skickas till Försäkringskassan, antingen via läkare (oftast elektroniskt) eller av dig (vanligtvis från och med dag åtta av arbetsoförmåga, men i dagsläget är fristen förlängd på grund av corona).

  6. Om det görs en bedömning att du kommer att tappa inkomst på grund av skadan under minst ett år framåt i tiden ska du ansöka om att Försäkringskassan prövar rätten till ersättning för förlorad inkomst (livränta).

Det gäller:

  • För att räknas som en arbetsskada ska skadan ha uppstått i samband med att du utför arbetsuppgifter.

  • Totalt har Afa försäkring 4,8 miljoner försäkrade, vilket motsvarar nästan 90 procent av alla som jobbar. Afa försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Försäkringen gäller för alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal. Men arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.

  • Arbetsskadeförsäkringen gäller för: anställda i kommun, region, Svenska kyrkan, vissa kommunala bolag, privat anställda, kooperativt anställda, statligt anställda, företagare som tecknat en egen försäkring, den som är anställd hos en arbetsgivare som tecknat försäkringen. Villkoren för arbetsgivarna är i stort sett identiska.

Källa: Vision och AFA