• Kommundoktoranden Zahra Khais Shahid har titeln verksamhetsutvecklare och jobbar inom IT och verksamhetsutveckling i Skellefteå kommun. Här med avdelningschef Mattias Rönngren.

Forskning

Allt populärare med egen doktorand i kommunen

1 mars 2021

Allt fler kommuner har en egen doktorand. Tanken är att stärka kommunens utveckling och knyta band till högskolevärlden.

– Vårt intryck är att denna grupp växer och att flera nya verksamhetsområden har tillkommit, säger Eva Marie Rigné, forsknings- och utvecklingssamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner.

Det rör sig om en doldis i universitetsvärlden som är relativt okänd även inom den kommunala byråkratin. En kommundoktorand är anställd i en kommun medan doktorsutbildningen pågår på en högskola.

Områdena har breddats

Forskningsområdet är ett ämne med koppling till kommunal verksamhet. Tidigare handlade det främst om skola, socialtjänst och kommunhistoria, men under senare år har områdena breddats.

– I dag är det vanligt med kommundoktorander inom samhällsbyggnadsområdet. De forskar till exempel om miljöteknik, hållbarhet och olika typer av trygghetssatsningar, säger Eva Marie Rigné.

Öka tryggheten

Zahra Khais Shahid är en av landets färskaste kommundoktorander. Hon är del av ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Luleå tekniska universitet och ingår bland annat i ett utvecklingsprojekt som använder sensorer för att öka tryggheten i äldres hem.

– Det är en möjlighet för mig att testa mina kunskaper och samtidigt bidra till att kommunens verksamhet utvecklas.


Relaterade artiklar