• Visions förbundsordförande Veronica Magnusson tycker att det är hög tid att börja diskutera kommunsammanslagningar,

Vision: ”Färre kommuner ger bättre välfärd”

28 september 2020

Det är hög tid att diskutera kommunsammanslagningar. Det anser Visions ordförande Veronica Magnusson med anledningen en rapport, som visar att nästan varannan socialchef uppger att de inte kan erbjuda medborgarna det stöd de har rätt till.

– Vi ser fler och fler tecken på att kommuner har svårt att klara välfärdsuppdraget och att det är svårt för medarbetarna att lösa att de uppgifter som en kommun ska leverera, säger Veronica Magnusson.

Enligt Visions socialchefsrapport 2020, som genomförts av Novus, uppger var tredje socialchef att den verksamhet de ansvarar för inte klarar av att göra utredningar och bedömningar enligt de krav som lagen ställer. Fyra av tio anser att de inte kan ge människor de insatser som behövs utan att spräcka budgeten.

Av socialcheferna i kommuner med färre än 20 000 invånare anser 47 procent att äldreomsorgen drabbas negativ av kommunens ekonomiska läge. Motsvarande siffra för större kommuner är 11 procent.

Det gör att Veronica Magnusson anser att det är hög tid att diskutera kommunsammanslagningar:

– Större enheter skulle göra att medborgarna får möta en kommun som är bättre rustad att klara sitt uppdrag. Risken är annars att vi får en alltmer ojämlik välfärd som i sin tur urholkar tilliten, säger hon.

Frågan är kontroversiell och har diskuterats i en rad utredningar under senare år. För att öka den statliga styrning och kommunernas ekonomiska bärkraft föreslog kommunutredningen i vintras att små kommuner som går samman frivilligt skulle få avskriva sina skulder.

Men det förslaget har inte fallit i särskilt god jord i de små kommuner som skulle beröras.

Vad talar egentligen för kommunsammanslagningar?

– Redan i dag arbetar allt fler kommuner tillsammans på olika sätt. Även om det inte blir någon renodlad kommunreform kommer vi säkert få se mer av sådant samarbete framöver, säger Veronica Magnusson.


Relaterade artiklar