• Vladimir Prodanovics uppgift att planera spårvagnstrafiken så att folk kan ta sig från A till B så smidigt som möjligt. Just nu måste han ta hänsyn till bygget av järnvägstunneln Västlänken.

Arbetsmiljö

Vad gör ni för att ­minska trängseln på spårvagnarna?

28 september 2020

I Göteborg åker spårvagnarna så turtätt det går för att sära på resenärerna. Trafikplaneraren Vladimir Prodanovic rycker själv in och kör ibland.

– I samband med skolstarten förlängde vi morgonturerna så att det är fler vagnar ute under en längre tid. Vi kör med maximal trafik där vi kan, med hänsyn till de arbeten som görs på Västlänken. I somras hade vi ganska stora avstängningar på linjerna, nu är en sträcka avstängd.

Är det trångt?
– Det beror lite på tidpunkt men visst är det en hel del som reser. Jag brukar åka till jobbet vid kvart över sju och tar oftast spårvagnen. Ibland väljer jag att åka lite tidigare för att undvika trängseln och sitter folk tätare än varannan sittplats och det inte går att stå med minst 1,5 meters avstånd kliver jag inte på. Det är lite eget ansvar som gäller.

Vladimir ­Prodanovic

Yrke: Trafik­planerare.
Arbetsplats: Göteborgs spårvägar.
Ålder: 36 år.
Bor: Örgryte i östra Göteborg.
Favoritfärdmedel: Bil när jag är ledig. Till jobbet blir det smidigast med spårvagnen.

Hur gör ni för att minska smittrisken och oron hos ­personalen?
– Alla förare får kvittera ut engångshandskar och handsprit och det finns munskydd och visir för den som vill. Dessutom har företaget börjat erbjuda antikroppstestning. Vi har avgränsningar runt förarplatsen och ska sätta upp plexiglas.

– Men balansen är inte helt lätt mellan att tillgodose medarbetarnas trygghet och ge plats för så många som möjligt, så att folk kan ta sig till jobbet. Därför har skyddsbarriären runt förarna flyttats lite fram och tillbaka sedan i våras.

Du sitter väl mest på kontoret och planerar?
– Ja, men eftersom jag var spårvagnsförare tidigare händer det att jag rycker in om det är något speciellt, till exempel om någon blivit akut sjuk. Man måste köra 70 timmar under en tolvmånadersperiod om man vill ha kvar sin behörighet och jag tycker det är skönt att komma bort från kontoret ibland. Jag har nog kört fyra–fem gånger under corona.

Enligt Västtrafik, som försöker få folk att välja alternativa färdmedel, är det 6 410 steg mellan din hem- och jobb­hållplats. Är det gåbart?
– Ja, fast jag brukar nöja mig med att kliva av en hållplats tidigare och gå sista biten till jobbet för att få lite motion.

Uppmanar till gång

  • Göteborgs spårvägar AB den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen – med 141 miljoner resor per år.
  • Bolaget ägs till 85 procent av Göteborgs stad och till 15 procent av Västtrafik AB (som i sin tur ägs av Västra Götalandsregionen). Det är Västtrafik som beställer medborgarnas resor av de olika operatörerna.
  • För att minska trängseln i kollektivtrafiken under corona­pandemin försöker Västtrafik få Göteborgarna att välja bort spårvagnen och bussen och gå eller cykla i stället. Under parollen ”Gå för Göteborg” har man räknat ut hur många steg det är mellan hållplatserna i Göteborgstrafiken – mellan 320 och 8 150.

Relaterade artiklar