Utveckling

”Pandemin påverkar lokaldemokratin”

28 september 2020

Fullmäktige på Skype och på fotbollsläktare. Inställda möten och försenade budgetar. Coronakrisen har förändrat spelplanen för den kommunala demokratin och försvårat tjänstemännens arbete, anser forskaren Johan Wänström.

Johan Wänström är statsvetare och forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Hans forskningsområde är kommunalt och regionalt beslutsfattande och samspelet mellan politiker och tjänstemän.

Coronakrisen har påverkat samhället i stort, men också spelplanen för den lokala demokratin. Fullmäktigemöten har genomfört digitalt eller i vissa fall på läktaren på en fotbollsarena.

Den generella bilden är att det har fungerat bra, även om det inte är optimalt, säger Johan Wänström:

– Ett fullmäktigemöte handlar inte bara om att klubba beslut. Där möts människor, ser varandra i ögonen och för diskussioner som är en viktig del av beslutsfattandet. Vi riskerar att förlora en del av demokratins kärna.

Men de nya arbetssätten har också skapat nya insikter och färdigheter. Johan Wänström konstaterar att det plötsligt blev väldig fart på digitaliseringen. Tekniska lösningar som videomöten och chattar har blivit självklara kommunikationskanaler.

– Digitala möten fungerar bra om alla är uppsjungna och vet vart man är på väg. Men om man ska dra igång ett nytt projekt eller driva en ny fråga och måste lära känna varandra på djupet behöver man ha fysiska möten.

Har pandemin försvagat den kommunala demokratin?

– Det är en svår fråga. På kort sikt ja eftersom man inte kan träffas och diskutera saker på djupet.

– På lite längre sikt finns en risk att det konsensustänk som corona av naturliga skäl har skapat i fullmäktigeförsamlingar runt om i landet dröjer sig kvar. Det behövs partier som tycker olika, annars finns ingen anledning för människor att rösta. I svåra tider sluter man sig samman, men när krisen är över hoppas och tror jag att åsiktsskillnaderna i politiken blir tydliga igen.

Corona har inte bara ändrat förutsättningarna för politikerna. Även tjänstemannarollen har påverkats, enligt Johan Wänström:

– Möten har ställts in och viktiga beslutspunkter har skjutits på framtiden. Det osäkra läget med inställda möten och uppskjutna budgetar gör det svårt att för tjänstemännen att veta hur planeringsförutsättningarna ser ut.


Relaterade artiklar