• Joakim Lundin, personalchef i Skellefteå kommun.

Arbetsmiljö

Skellefteå skrotar slumpvisa drogtester

1 juni 2020

Skellefteå kommun beslutade att införa slumpvisa drogtester för de anställda, men har nu backat i frågan. Personalchefen Joakim Lundin förklarar varför.

Joakim Lundin, personalchef i Skellefteå kommun, där man skrotar det tidigare beslutet att införa slumpvisa alkohol- och drogtester av de anställda.

Varför backar ni i frågan om drogtester?

– Det korta svaret är att det finns juridiska oklarheter. Sveriges Kommuner och Regioner rekommenderar till exempel inte slumpvisa tester och Justieombudsmannen (JO) har kritiserat en kommun som använde sådana tester. Då är det inte läge för oss att gå vidare helt enkelt.

Varför ville ni ha testerna till att börja med?

– Huvudsyftet är att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för de anställda. Vi tror att de medarbetare som är påverkade av droger kan äventyra säkerheten på arbetsplatserna.

Är droger bland de anställda ett stort problem i kommunen?

– Ordet "stort" är relativt. Det förekommer droger och vi ser dessutom en ökning under senare tid. Det handlar om allt från tabletter till alkoholmissbruk.

Hur jobbar ni vidare med de här frågorna?

– Nu släpper vi som sagt de slumpvisa testerna, men en del av det här beslutet var att införa drogtester vid nyanställning. Det kommer vi jobba vidare med på prov från och med hösten 2020 till 2021.

– Redan i dag genomför vi tester vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan och det kommer vi att fortsätta med.


Relaterade artiklar