• Löneskillnaderna mellan könen har minskat visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Lön och villkor

Minskade löneskillnader för utredare och planerare

2 mars 2020

Männen som jobbar som utredare och planerare tjänar mest, det gäller både i kommuner, regioner, staten och i privat sektor. Procentuellt sett har dock kvinnor haft bättre löneutveckling i samtliga sektorer under de senaste fem åren, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Det betyder i klartext att löneskillnaderna mellan könen har minskat.

Störst har löneökningarna varit för de statligt anställda. Där har lönerna ökat med nästan 10 procent. Lägst har löneökningarna varit för utredarna och planerarna inom privat sektor.

Siffrorna visar att lönerna för utredare och planerare är lägst i landets kommuner, 35 400. Det kan jämföras med 41 600 för regionanställda, 40 100 för statligt anställda och 42 000 inom privat sektor.

Statistiken visar också att snittlöneutvecklingen för utredare och planerare i både kommuner och regioner ligger under genomsnittet för samtliga anställda.

Fotnot: Statistiken omfattar 13 200 kommunanställda och 5 400 regionanställda planerare och utredare. I gruppen ingår anställda som planerar, utreder och handlägger ärenden och skriver rapporter och utredningar. Källa: SCB.


Relaterade artiklar