Rekrytering

Rekordhögt antal lediga kommunjobb – 26 000 saknas

23 september 2019

Över en halv miljon anställda behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026. Det visar prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort.

Bristen på personal blir allt mer akut. Under andra kvartalet i år hade kommunerna 26 387 vakanser, tjänster som inte var tillsatta, enligt Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med samma kvartal 2013 då antalet vakanser var 10 100.

– Vi vet att det ser ut så här. Våra arbetsgivare säger att anställningsbehovet är större än tillgången på arbetskraft. Det här är en trend som jag tror att vi bara är i början av, säger Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Enligt Agneta Jöhnk finns två huvudorsaker till bristen på arbetskraft. Stora pensionsavgångar parallellt med en åldrande befolkning som behöver allt mer äldreomsorg och sjukvård. Ett ökande antal barn och ungdomar gör att även behovet av lärare och personal inom barnomsorgen ökar.

Haninge kommun, söder om Stockholm, hade i slutet av augusti ett 50-tal tjänster vakanta. HR-direktören Gunilla Ejefors Lublin säger att behovet av ny personal är mycket stort.

– Våra kritiska kompetenser är väl samma som i de flesta andra kommuner. Lärare är otroligt svårt, de utbildas inte i den takt som efterfrågas och många som börjar jobba som lärare tröttnar efter något år och börjar jobba i andra yrken, säger hon.

Haninge kommun bygger och har en stor inflyttning. Därför finns också ett stort behov av personal inom byggsektorn som arkitekter, ingenjörer och bygglovshandläggare.

– Vi har också börjat känna av personalbrist inom äldreomsorgen, sjuksköterskor och egentligen alla typer av omsorgspersonal, säger Gunilla Ejefors Lublin.


Relaterade artiklar