Miljö

Ny klimatnämnd tar samlat grepp

23 september 2019

Flera kommuner har skapat särskilda klimatnämnder för att stärka miljö- och klimatarbetet. Först ut var Norrtälje och under året har Sollentuna och Huddinge hakat på.

– Vi har många bra tankar och dokument om miljöarbete. Nämnden ska se till att de goda föresatserna förverkligas och vara ett nav i klimatarbetet, säger Jonas Riedel, kommunalråd (C) och ordförande i klimatnämnden i Sollentuna.

Uppgiften är att planera och samordna det övergripande arbetet med att minska kommunens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden skapades vid årsskiftet och mycket är fortfarande nytt, ­konstaterar Jonas Riedel:Vi behöver jobba på ett tag innan vi har hittat våra arbetsformer.

Andra nämnder som tekniknämnden och samhällsbyggnadsnämnden har större muskler och budget. Är inte risken att klimatnämnden blir en lättviktare?

– Om man tittar på ekonomi så är den en liten spelare, men i praktiken så sker klimat- och miljöarbetet normalt i de andra nämnderna och i kommunens bolag. Klimatnämnden arbetar mer strategiskt, vi samlar och utvecklar de miljödokument som finns och samordnar insatser och uppföljningar, säger Jonas Riedel.

En särskild nämnd för att stärka klimatarbetet är en fråga som Centerpartiet har drivit i en rad kommuner. Norrtälje var först ut efter valet 2010, men redan efter ett par år slogs den samman med tekniknämnden för att få större genomslag.

I Huddinge bildades en gemensam klimat- och stadsmiljönämnd vid årsskiftet 2018/2019.

– Vi ville ha en nämnd som ansvarar för alla gröna frågor. Hos oss passar det bra att gifta ihop klimatarbete med stadsmiljöarbete, säger nämndens ordförande Christian Ottosson (C).

Är det en modell du rekommenderar andra?

– Det viktiga är inte hur man organiserar arbetet, utan att man får saker gjorda.


Relaterade artiklar