• Madeleine Nilsson och hennes nätverkskolleger hjälper varandra att få syn på stoppklossar på sina respektive förvaltningar.

Utveckling

Nätverkskolleger hjälper varandra att se stoppklossar

23 september 2019

Verksamhetsutvecklare, processledare, strateg. De spretande titlarna till trots har innehavarna mycket gemensamt – och de behöver träffas för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Det gör de nu i Mölndal, i stadens nya nätverk för kommunala stödfunktioner på stabsnivå.

– Vi är en eller två, på sin höjd tre, på varje förvaltning. Sakfrågorna skiljer oss åt men det vi gör i vardagen är väldigt lika. Det handlar om processer, om att beskriva och förbättra ärendens gång genom förvaltningen och om workshopledning, säger Madeleine Nilsson, som själv är utvecklingsledare på social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Upprinnelsen till nätverket, som än så länge har 13 medlemmar, var ett möte där några av dem upptäckte att de visste olika mycket om stadens projektverktyg. Vissa hade varit med och utvecklat verktyget medan andra inte hade en aning om att det fanns.

Sedan början av året träffas de nu ungefär en gång var åttonde vecka. Kommunikationen mellan utvecklarfunktionerna på de olika förvaltningarna har ökat.

– I den här typen av roll är man ofta lite ensam. Att då få möjlighet att bolla frågor med andra i samma sits kan betyda allt. Dessutom är det ett fantastiskt nätverk att komma in i som ny. Det ger en bra introduktion i staden, säger Madeleine Nilsson.


Relaterade artiklar