Digitalisering

Låg kunskap om automatiserat beslutsfattande

23 september 2019

Hallå där, Karin Hedström, professor i informatik vid Örebro universitet, som undersökt människors syn på automatiserat beslutsfattande i offentlig sektor.

Vet folk vad automatiserat beslutsfattande är, alltså att beslut handläggs och fattas av en robot eller algoritm?

– Generellt sett nej. Bara 20 procent svarar att de vet. Väldigt många tror att det är människor som fattar besluten om tillfällig föräldrapenning trots att Försäkringskassan var tidigt ute med automatiserat beslutsfattande.

Varför är kunskapen så låg?

– Myndigheterna har inte varit tydliga med att det går till så här. De borde vara tydligare.

Vad tycker de som vet?

– De tror att besluten blir mer opartiska men inte nödvändigtvis mer ­tillförlitliga. De menar att en robot tar mindre hänsyn till individers livssituation.

Vad tycker du själv om att datorer fattar myndighetsbeslut?

– Det går fort och frigör tid till annat för både handläggare och medborgare, så länge det fungerar. Men om det börjar krångla för att ens ärende inte passar in i de förprogrammerade alternativen – och man varken får insyn eller prata med någon – kan det påverka förtroendet för den offentliga sektorn.

Ska ni gå vidare?

– Ja, vi ska göra om enkäten när det har gått ett år och ställa samma frågor. Det har varit en del debatt på sista tiden så nu kanske kunskapsläget är bättre.


Relaterade artiklar